zondag 16 januari 2022

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Polen's premier Mateusz Morawiecki in 2018 Foto Barth MSC cco

Polen en de EU clashen

8 oktober 2021 (een van de redacteuren)

Het Poolse constitutionele hof oordeelde donderdag dat de Poolse wet voorrang kan hebben op de EU-wetgeving. Dit gaat in tegen het geldende en door Polen mede ondertekende primaat van EU recht.  

Het Poolse Hof rechtbank keek specifiek naar de verenigbaarheid van bepalingen uit EU-verdragen - die door de Europese Commissie worden gebruikt om mee te kunnen spreken in de rechtsstaat van de lidstaten te rechtvaardigen - met de Poolse grondwet.

Het besluit van het Poolse constitutionele hof kwam nadat de Poolse premier Mateusz Morawiecki had verzocht om herziening van een besluit van het Hof van Justitie van de EU dat de wet van het EU hof van Justitie (ECJ) voorrang gaf.

Het Poolse Grondwettelijk Hof wordt door Brussel als onwettig beschouwd doordat het niet als onafhankelijk hof, maar door twijfelachtige benoeming van rechters als verlengstuk van de in Polen heersende Wet en Rechtvaardigheidspartij (PiS) tot stand is gekomen. 

Het ECJ stelt dat de onlangs ingevoerde procedure van Polen voor de benoeming van leden van het Hooggerechtshof een schending van het EU-recht inhoudt.

Dit komt temidden van een langer lopend conflict tussen lidstaat Polaen en de  andere lidstaten, waarin Polen wel de voordelen en rechten van het lidmaatschap wil hebben  maar niet de onvermijdelijke lasten en plichten die daar bij horen. 

De EU houdt meer dan 20 miljard euro aan door Polen aangevraagde steun tegen voor de wederopbouw na de pandemie in Polen vanwege de bezorgdheid dat de rechtsstaat in het land wordt aangetast.

Zie ook:

Lees meer over:

EU justitie
Deel dit bericht met je vrienden!