Besluiten gemeenteraad 4 & 6 juli 2023: de Schouw komt terug na verbouwing, Verkeersaso's gefilmd, muziek voor kleine kernen,

09 juli 2023 door een van onze redacteuren
Besluiten gemeenteraad 4 & 6 juli 2023: de Schouw komt terug na verbouwing,  Verkeersaso's gefilmd, muziek voor kleine kernen,
Screenshot van live stream Raad op 6 juli

De gemeenteraad heeft:

  • het jaarverslag en jaarrekening 2022 van de stichting BOOR goedgekeurd en besloten tot de sluiting van nevenvestiging OBS de Toermalijn per 1 augustus 2024.
  • de grondprijs voor sociale huurwoningen vastgesteld.
  • besloten tot opschorting van de jaarlijkse systematiek van indexering voor het Rotterdamse woonbeleid, alsmede de prijsgrenzen 2023 voor het woonbeleid en de middenhuur vastgesteld.
  • het bestemmingsplan ‘Max Euwekwartier fase 1 en 2A’ vastgesteld.
  • besloten om geen zienswijze in te dienen met betrekking tot wijziging van de begroting 2023, de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2024-2027 van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard.
  • de conclusies uit het rapport van de rekenkamer Rotterdam ‘Targets tellen; beoordeling opzet collegetargets 2022-2026’ onderschreven en de aanbevelingen aan het college overgenomen.
  • de Commissieverordening 2022 en de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 gewijzigd.

Bij het debat over de Voorjaarsnota zijn de volgende moties en amendementen aangenomen:

Verkeersaso's 
• mogelijk te maken dat Rotterdammers bij hun melding in de Meld R-app van verkeers
asociaal gedrag ook filmpjes kunnen insturen;
• op basis van deze melding, waarbij zowel het verkeer asociale gedrag als kenteken zichtbaar
dient te zijn, de eigenaar van het voertuig te bestraffen;

• hierover jaarlijks te rapporteren aan de raad.
Geld voor Rotterdamse buurtinitiatieven  in nood
Met de bestuursopdracht zorg gesteld wordt dat er een andere blik op zorg in de
samenleving nodig is, een mentaliteitsverandering waar iedereen aan kan bijdragen;
• Rotterdam 300.000 actieve bewoners in de buurten en wijken kent die honderden
buurtplekken en speeltuinen, groengroepen en sportkantines runnen;
• Deze Rotterdamse initiatieven in de stad die samenredzaamheid in de buurten dichtbij
Rotterdammers in hun voortbestaan bedreigd worden;
Overwegende dat
• Er een voorstel vanuit de raad ligt om met middelen uit Koers van de Stad het
voortbestaan van deze initiatieven te verzekeren;
• Het budget Koers van de Stad geoormerkt is als geld dat de raad kan uitgeven om
noden uit de stad te kunnen oplossen;
• Het primaat om te bepalen onder welke voorwaarden dit budget kan worden
uitgegeven dan ook bij de raad hoort te liggen;
• De raad goede ervaringen heeft opgedaan met het woonakkoord om zelf met een
afvaardiging deze raadsleden;
Aangenomen door de raad

• Met een afvaardiging uit de raad in een werkgroep een kader op te stellen voor het
uitgeven van het raadsbudget Koers van de Stad en in een Raadsvoorstel voor te
leggen;
• Voor het eind van 2023 hierover te besluiten in de gemeenteraad;

De gemeenteraad heeft verder:

Bij het debat over de hoofdlijnen van het nieuwe Rotterdams onderwijsbeleid (ROB) en de ambities van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2027 (IHP) heeft de gemeenteraad de volgende moties aangenomen:

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.