Ombudsman: Ongehoord Nederland blijft journalistieke codes overtreden

04 februari 2023 door een van onze redacteuren
Ombudsman: Ongehoord Nederland blijft journalistieke codes overtreden
Ongehoord Nieuws Screenshot V&M van ON op YouTube
Omdat omroep Ongehoord Nederland (ON!) volgens de Ombudsman ook tijdens het tweede seizoen van het programma Ongehoord Nieuws de Journalistieke Code NPO stelselmatig heeft overtreden, is de Raad van Bestuur van de NPO voornemens ON! een derde financiële sanctie op te leggen.

De Ombudsman van de publieke omroepen deed eind vorig jaar voor de tweede keer onderzoek naar het journalistiek handelen van Ongehoord Nieuws. De Ombudsman ontving sinds de start van het nieuwe seizoen in augustus 1852 klachten van het publiek over het programma en oordeelde op 30 november 2022 dat in 22 van de 23 uitzendingen de Journalistieke Code NPO door ON! opnieuw stelselmatig was geschonden. Volgens de Ombudsman was er in veel uitzendingen sprake van ‘een patroon van het systematisch delen van aantoonbaar onjuiste informatie, enerzijds door presentatoren in het gesprek geïntroduceerde informatie en anderzijds door het niet doorvragen naar opmerkingen van gasten’. Alle omroepen – en dus ook ON! – hebben zich aan de Journalistieke Code NPO gecommitteerd.

Gezamenlijke media-opdracht

De NPO is volgens de Mediawet verantwoordelijk voor het geven van sturing en het bevorderen van samenwerking met het oog op de uitvoering van de publieke mediaopdracht op landelijk niveau. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat het media-aanbod van de publieke omroep voldoet aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen, zoals neergelegd in de Journalistieke Code NPO. Bij stelselmatige schending van de Code en daarmee het schenden van de samenwerkingsafspraken binnen het publieke bestel, kan de Raad van Bestuur een sanctie opleggen. Een sanctie kan ten hoogste 15% van het voor een omroep vastgestelde budget inhouden.


Vorig jaar werden reeds twee sancties aan ON! opgelegd. De eerste op 5 juli vanwege stelselmatige schending van de Journalistieke Code NPO door ON! tijdens het eerste seizoen van Ongehoord Nieuws en de tweede op 29 december wegens een gebrek aan samenwerking door ON! binnen het publieke omroepbestel.

Zienswijze

Dit betreft nog een voorgenomen besluit. In het kader van hoor en wederhoor krijgt ON! de mogelijkheid om binnen 14 dagen een zienswijze te geven. Vervolgens zal de NPO besluiten of de derde sanctie daadwerkelijk aan ON! wordt opgelegd en zo ja, wat dan de hoogte van de sanctie zal zijn.

Verzoek aan staatssecretaris

Na ontvangst van de zienswijze van ON! en de besluitvorming rond de voorgenomen derde sanctie, zal de Raad van Bestuur zich beraden of er een verzoek aan de staatssecretaris zal worden gedaan om de voorlopige erkenning van ON! in te trekken.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.