Randstad werd in 2021 officieel opnieuw een beetje leger

13 augustus 2022 door een van onze redacteuren
Randstad werd in 2021 officieel opnieuw een beetje leger
Verhuisde personen en waar ze gaan wonen Bld. CBS

Ruim 75 duizend mensen verlieten de Randstad* in 2021 om elders in Nederland te gaan wonen, 5 duizend meer dan een jaar eerder. Het zijn vooral 30-plussers die de Randstad in toenemende mate verlaten meldt het CBS. Het aantal mensen dat naar de Randstad verhuisde nam juist licht af naar 53 duizend. In 2021 verhuisden er dus 22 duizend mensen meer vanuit de Randstad naar gemeenten daarbuiten dan in omgekeerde richting. Deze trek uit de Randstad neemt al vanaf 2014 toe. Vanaf 2017 verhuizen meer mensen uit de Randstad dan erheen. Ook buiten de Randstad zijn de verhuizingen steeds meer gericht op regio’s aan de randen van Nederland.

De Randstad is hier ingedeeld op basis van het aantal banen dat binnen vijftig kilometer te bereiken is. In dit gebied wonen ruim 7 miljoen mensen, daarbuiten ruim 10 miljoen. 
* Wat is de Randstad?
De Randstad is gebaseerd op het aantal banen dat in 2017 binnen een straal van 50 kilometer te bereiken was vanuit het middelpunt van een COROP-gebied. Het gebied van waaruit de meeste banen (meer dan 1,7 miljoen) te bereiken zijn valt min of meer samen met wat verstaan wordt onder de Randstad: het beslaat de provincies Utrecht en Zuid-Holland plus het zuidelijke deel van Noord-Holland. De vier grote steden liggen in dit gebied. Het gebied van waaruit de minste banen te bereiken zijn (minder dan 800 duizend) behelst de drie noordelijke provincies (Groningen, Friesland en Drenthe) en Zeeland en Limburg, plus een groot deel van Overijssel, de Achterhoek en de Kop van Noord-Holland. Dit gebied wordt de nationale periferie genoemd. Daartussenin ligt een gebied van waaruit 800 duizend tot 1,7 miljoen banen binnen een afstand van vijftig kilometer te bereiken zijn, de intermediaire zone. Dit gebied beslaat Flevoland, Noord-Brabant, Gelderland (exclusief de Achterhoek) en de Noord-Hollandse regio’s IJmond en Alkmaar en omgeving. 

Grafiek CBS

Tieners, Twintigers en dertigers meest actieve verhuizers 

In de afgelopen jaren verlieten vooral meer dertigers, veertigers, vijftigers, zestigers en minderjarige kinderen de Randstad dan ernaartoe verhuisden. Dertigers vormden in 2021 de grootste groep: er verhuisden bijna 9 duizend meer dertigers vanuit de Randstad naar gemeenten daarbuiten dan in omgekeerde richting. Dit saldo loopt al vanaf 2013 op, maar nam vooral de laatste twee jaar toe.

Jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar verhuizen juist vaker naar de Randstad dan omgekeerd. Zij verhuizen vooral vanwege studie of werk. Het verhuissaldo van deze leeftijdsgroep is de laatste vijf jaar nauwelijks veranderd. Eind-twintigers verhuisden tot enkele jaren terug ook vaker naar dan uit de Randstad, maar in 2021 verhuisden er vrijwel evenveel 25- tot 30-jarigen vanuit de Randstad naar overige regio’s als omgekeerd.

​Tabularium CBS

Verhuissaldi 

Vrijwel alle gemeenten buiten de Randstad hadden in 2021 een positief verhuissaldo met de Randstad. Dit betekent dat er vanuit de Randstad meer mensen naar die gemeenten zijn gekomen dan andersom. Uitzonderingen zijn onder meer de universiteitssteden Groningen, Maastricht, Eindhoven, Wageningen, Tilburg en Enschede. Uit deze gemeenten vertrekken veel pas afgestudeerden naar de Randstad vanwege werk. 

Gemeenten die naar verhouding de meeste inwoners uit de Randstad erbij krijgen liggen deels betrekkelijk dicht bij de Randstad, in bijvoorbeeld Flevoland, Schouwen-Duiveland, het Rivierengebied, de Veluwe en het noordelijke deel van Noord-Holland. Maar ook op grotere afstand zijn er gemeenten die relatief veel inwoners uit de Randstad aantrokken in 2021. Die liggen bijvoorbeeld in Drenthe, het zuiden van Friesland, de Achterhoek en Oost-Groningen.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.