De boeren en het stikstofprobleem. Kaag door rechter in het gelijk gesteld

04 december 2021 door Ronald Glasbergen
De boeren en het stikstofprobleem. Kaag door rechter in het gelijk gesteld
Varkenshouderij stilll uit usdavideo cco

Er moet minder stikstof de grond in. Stikstof verrijkt arme natuurgronden zodat de biodiversiteit terugloopt. Daarmee is het in Nederland toch al niet goed gesteld. Volgens Natuurmonumenten is er in Nederland nog 15% over van wat er ooit was, daarnaast produceert stikstof in de bodem het broeikasgas lachgas. Het is dus ook slecht voor het klimaat. Ongeveer 45% van onze stikstofuitstoot komt uit de agrisector. Van de overige 55% komt 12% uit bouw en industrie.  Daar staat een buitengewoon succesvolle agrarisch sector tegenover. Die heeft een belangrijke bjdrage geleverd aan zowel de voedselproductie voor Nederland en de wereld als aan de nationale economie. Ons qua oppervlakte kleine land was in 2020 de tweede agri-exporteur van de wereld!  Goed voor 97 miljard omzet. 

De hand aan de ploeg?

Farmer Defence Force boorde deze zomer onmiddelijk een compromis plan van Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland de grond in geboord. De FDF is een militante boerenorganisatie die vooral woede inzet om beperkende maatregelen tegen stistofuitstoot door de sector te lijf te gaan.   

De eerste ronde op 21 oktober van de smaadrechtszaak van FDF vs Kaag wegens uitspraken van haar in Nieuwsuur in januari  is achter de rug. Kaag had toen nu bijna een jaar geleden gezegd: 'Farmers Defence Force, die eerst de hekken omver rijdt, journalisten bedreigt en uiteindelijk dan wel door het kabinet ontvangen wordt. Dat vind ik ondenkbaar."  

Sigrid Kaag (D66) zou 1 december van de rechter te horen krijgenof ze schuldig wordt geacht aan laster en smaad. Intussen heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in de zaak van de Stichting en de Vereniging Farmers Defence Force tegen Sigrid Kaag. De zaak ging behalve uitlatingen van Kaag in Nieuwsuur, ook over een publicatie van het ANP en een LinkedIn bericht.

Farmers Defence Force stelde dat deze uitlatingen onrechtmatig zijn en vorderde in totaal een bedrag van € 30.000,- als immateriële schadevergoeding. De kantonrechter heeft de vorderingen afgewezen.

Uitlatingen gebaseerd op feiten

De kantonrechter heeft geoordeeld dat de uitlating van Kaag in Nieuwsuur voldoende feitelijke grondslag heeft en daarom niet onrechtmatig is. Dat op 1 en 16 oktober 2019 door protesterende boeren hekken zijn omgereden staat vast. Ook staat vast dat journalisten hebben gezegd dat zij zich bedreigd voelen door leden van Farmers Defence Force. De protestorganisatie Farmers Defence Force was (mede)organisator van de protesten en heeft met stevige taal opgeroepen om aan die protesten deel te nemen. Farmers Defence Force heeft zich niet publiekelijk van de gedragingen van de achterban gedistantieerd. 

Van belang is verder dat Kaag de uitlating heeft gedaan als politicus in het kader van het publieke debat. Een politicus komt, ook buiten het parlementaire debat, een grote mate van vrijheid toe wanneer het gaat om het voeren van het maatschappelijke debat en het daarbij aan de kaak stellen van misstanden.

Grootste stikstof uitstoot per hectare van Europa

Ongeacht de uitslag was het goed voor de betrokkenen dat de onafhankelijke rechter zich erover buigt. Nederland is per hectare in de EU niet alleen zeer efficiënt in zijn landbouwproductie maar is volgens diverse onderzoeken per hectare ook de grootste uitstoter van stikstof in Europa. 

Natuurlijk spelen op de achtergrond ook grote economiche belangen, niet alleen voor de individueel betrokken boeren en de politieke maar ook voor de sector en de samenleving. 

 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.