EU-plan tegen antisemitisme

14 oktober 2021 door een van onze redacteuren
EU-plan tegen antisemitisme
44% van jonge joodse Europeanen ondervond antisemitische intimidatie

De  toename van antisemitisme in de EU en daarbuiten is zorgelijk en moet tegen gegaan worden. De EU-Commissie heeft daarom een plan ter bestrijding van antisemitisme gepubliceerd. Maatregelen binnen het plan (strategie) zijn gericht op de preventie en bestrijding van alle vormen van antisemitisme, het beschermen van het Joodse leven in de EU en het bevorderen van onderwijs over de Holocaust.

Naar een Europese Unie zonder antisemitisme

Het plan bevat maatregelen die gericht zijn op: 1) de preventie en bestrijding van alle vormen van antisemitisme, 2) de bescherming en bevordering van het Joodse leven in de EU, en 3) onderwijs, onderzoek en herdenking van de Holocaust. Deze maatregelen worden aangevuld met de internationale inspanningen van de EU om antisemitisme wereldwijd aan te pakken. 

Margaritis Schinas, vicevoorzitter voor de bevordering van onze Europese levenswijze: “Antisemitisme is onverenigbaar met de waarden van de EU en onze Europese manier van leven. Deze strategie – de eerste in haar soort – is onze toezegging om antisemitisme in al zijn vormen te bestrijden en de toekomst van het Joodse leven in Europa en daarbuiten te waarborgen. We zijn het verschuldigd aan de mensen die bij de Holocaust zijn omgekomen, aan de mensen die de Holocaust overleefden en aan de generaties die na ons komen.”

Preventie en bestrijding van alle vormen antisemitisme:

Negen op de tien Joden vinden dat het antisemitisme in hun land is toegenomen en 85 % van hen beschouwt het als een ernstig probleem. De Commissie zal EU-middelen vrijmaken en de lidstaten ondersteunen bij het ontwerpen en uitvoeren van hun nationale strategieën. De Commissie zal steun verlenen aan de oprichting van een Europees netwerk van betrouwbare waarschuwingsmechanismen (flaggers) en Joodse organisaties voor het verwijderen van illegale haatzaaiende uitlatingen op internet. Het zal ook de ontwikkeling ondersteunen van tegengeluiden, om tegenwicht te bieden aan antisemitische content. De Commissie zal samenwerken met het bedrijfsleven en IT-bedrijven om de illegale weergave en verkoop van Nazi-gerelateerde symbolen, memorabilia en literatuur online te voorkomen.

Bescherming en bevordering van het Joodse leven in de EU

38 % van de Europese Joden overweegt te emigreren omdat zij zich niet veilig voelen in de EU. Om ervoor te zorgen dat Joden zich veilig kunnen voelen en ten volle kunnen deelnemen aan het Europese leven, zal de Commissie EU-financiering verstrekken om openbare ruimten en gebedshuizen beter te beschermen. De volgende oproep tot het indienen van voorstellen, ter waarde van 24 miljoen euro, zal in 2022 worden gepubliceerd. De lidstaten worden ook aangemoedigd de steun van Europol op het gebied van de bestrijding van terrorisme, zowel online als offline, te benutten. Ter bevordering van het Joodse leven zal de Commissie maatregelen nemen om het Joodse erfgoed te beschermen en de bekendheid met het Joodse leven, de cultuur en de tradities te vergroten.

Onderwijs, onderzoek en herdenking Holocaust

Momenteel heeft één op de twintig Europeanen nog nooit van de Holocaust gehoord. Om de herinnering levend te houden, zal de Commissie steun verlenen aan de oprichting van een netwerk van locaties die een rol speelden bij de Holocaust, maar die niet altijd bekend zijn, zoals onderduik- en fusilladeplaatsen. De Commissie zal ook steun verlenen aan een nieuw netwerk van jonge Europese ambassadeurs die de Holocaust onder de aandacht brengen. De Commissie zal EU-financiering verstrekken voor de oprichting van een Europees centrum voor onderzoek naar hedendaags antisemitisme en het Joodse leven, in samenwerking met de lidstaten en de onderzoeksgemeenschap. Om het Joodse erfgoed voor het voetlicht te brengen, zal de Commissie steden die zich kandidaat stellen voor de titel Culturele Hoofdstad van Europa, verzoeken om aandacht te besteden aan de geschiedenis van hun minderheden, met inbegrip van de Joodse gemeenschap.

De EU zal alle beschikbare instrumenten gebruiken om haar partnerlanden op te roepen antisemitisme in de buurlanden van de EU en daarbuiten te bestrijden, onder meer door middel van samenwerking met internationale organisaties. Zij zal ervoor zorgen dat de externe middelen van de EU niet worden misbruikt voor activiteiten die aanzetten tot haat en geweld, onder meer tegen Joden. De EU zal de samenwerking tussen de EU en Israël in de strijd tegen antisemitisme versterken en helpen om het Joodse erfgoed wereldwijd nieuw leven in te blazen.

2021-2030

De strategie zal in de periode 2021-2030 worden uitgevoerd. De Commissie verzoekt het Europees Parlement en de Raad de uitvoering van de strategie te ondersteunen en zal in 2024 en 2029 uitgebreide uitvoeringsverslagen publiceren. De lidstaten hebben zich er reeds toe verbonden alle vormen van antisemitisme te voorkomen en te bestrijden door middel van nieuwe nationale strategieën of maatregelen in het kader van bestaande nationale strategieën en/of actieplannen ter voorkoming van racisme, vreemdelingenhaat, radicalisering en gewelddadig extremisme. De nationale strategieën moeten eind 2022 worden goedgekeurd en zullen in 2023 door de Europese Commissie worden beoordeeld.

Achtergrond

Met deze strategie kiest de EU ervoor zich in te zetten voor de toekomst van het Joodse leven binnen en buiten Europa. De agenda getuigt van de politieke wil van de Commissie om te ijveren voor een Europese Unie die vrij is van antisemitisme en elke vorm van discriminatie, en om van de EU een open, inclusieve samenleving te maken, waarin iedereen gelijkwaardig is.

Veel van de beleidsterreinen die verband houden met de bestrijding van antisemitisme behoren in de eerste plaats tot de nationale bevoegdheden. Dit neemt niet weg dat de EU een belangrijke rol speelt door het verstrekken van beleidsrichtsnoeren, het coördineren van de acties van de lidstaten, het monitoren van de uitvoering en de voortgang van de acties, het verlenen van steun via EU-fondsen en het bevorderen van de uitwisseling van goede praktijken tussen de lidstaten. Daartoe zal de Commissie van haar huidige ad-hocwerkgroep voor de bestrijding van antisemitisme een permanente structuur maken die de lidstaten en de Joodse gemeenschappen samenbrengt. De Commissie zal in 2024 en 2029 voortgangsverslagen publiceren.

Meer info:

Strategie ter bestrijding van antisemitisme en ter bevordering van het Joodse leven      Factsheet over de EU-strategie ter bestrijding van antisemitisme en ter bevordering van het Joodse leven   Website over de bestrijding van antisemitisme  

Reacties naar:  contact@vandaagenmorgen.nl 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.