Oliewerende schermen tegen stookolie

25 juni 2018 door de redactie
Oliewerende schermen tegen stookolie

Havenbedrijf en RWS coördineren aanpak na incident met olievervuiling. Gezamenlijk crisisteam geformeerd - prioriteiten zijn opruimwerkzaamheden olie en zorg voor besmeurde vogels.

Op zaterdag 23 juni 2018 heeft zich een ernstige waterverontreiniging voorgedaan in de Derde Petroleumhaven in het Botlekgebied in de Rotterdamse haven. Daarbij is een aanzienlijke hoeveelheid zware stookolie in het water terecht gekomen. Het Havenbedrijf Rotterdam en de hulpdiensten hebben zaterdag zo snel als mogelijk oliekerende schermen geplaatst rond het schip om verdere verspreiding van olie te voorkomen.

Het plaatsen van de olieschermen was succesvol maar een deel van de olie had zich al verspreid voorbij het incidentgebied. Op zondag 24 juni 2018 is geconstateerd dat er is sprake van een ruime verspreiding van oliesporen op het water, van Hoek van Holland tot Spijkenisse brug en tot de Benelux-tunnel. De meeste olie ligt in de Derde Petroleumhaven.

Deskundigen verwachten dat de opruimwerkzaamheden tenminste dagen, zo niet weken gaan duren, maar mogelijk langer. In de vroege zondagmiddag hebben deskundigen een schouw uitgevoerd op het water. Aan de hand van de schouwbevindingen wordt een plan van aanpak uitgewerkt voor de opruiming van olie door een gespecialiseerd bedrijf. Dit plan van aanpak is een gezamenlijk plan van Rijkswaterstaat (RWS) en Havenbedrijf omdat zij verantwoordelijk zijn voor de waterwegen respectievelijk de havenbekkens. Economische havens blijven zo veel mogelijk open.

Tot nader order heeft de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond twee prioriteiten vastgesteld: het opruimen van de olie en aandacht voor verzorging van de besmeurde vogels. De Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf is primair verantwoordelijk voor de coördinatie van opruimwerkzaamheden in de havens en de gevolgen voor de scheepvaart. RWS is primair verantwoordelijk voor de coördinatie van de opruimwerkzaamheden op de waterwegen.

Daarnaast coördineert RWS in samenwerking met de Dierenambulance en de Vogelbescherming de opvang en reiniging van besmeurde vogels, waarvoor een landelijke eenheid is ingezet.

Op advies van de bevoegde autoriteiten wordt personen geadviseerd om direct contact met de olie te vermijden. De Brandweer helpt de medewerkers van de Dierenbescherming met boten en extra beschermingsmiddelen.

Vanuit het perspectief van de opruiming is nu prioriteit om het oppervlaktewater in de Derde Petroleumhaven te reinigen. Pas daarna kunnen schepen worden gereinigd in een speciale wasstraat zodat ze weer schoon en veilig aan het scheepvaartverkeer kunnen deelnemen.

Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. Het Havenbedrijf is dan ook voortrekker in de transitie naar duurzame energie en zet in op digitalisering om de haven en handelsstromen nog efficiënter te maken. De twee kerntaken van het Havenbedrijf zijn de duurzame ontwikkeling,

beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart.

Feiten en cijfers van het Havenbedrijf Rotterdam en de Rotterdamse haven:

- Havenbedrijf Rotterdam: 1.150 werknemers, omzet ca. € 710 miljoen. www.portofrotterdam.com
- Havengebied: 12.500 ha havengebied (land & water, waarvan ca. 6.000 ha bedrijfsterreinen). Lengte havengebied is ruim 40 km.
- Werkgelegenheid: 180.000 arbeidsplaatsen. Goederenoverslag: ca. 470 miljoen ton goederen per jaar.
- Scheepvaart: ca. 30.000 zeeschepen en 105.000 binnenvaartschepen per jaar.

Toegevoegde waarde: (direct en indirect) ruim € 21 miljard, 3% van het BBP.

De Derde Petroleumhaven, de Wiltonhaven en de jachthavens van Vlaardingen en Schiedam zijn tot nader order gestremd. Gestremde jachthavens blijven naar verwachting de hele zondag dicht. Alle agenturen en betrokken bedrijven in de betrokken havens zijn zaterdag geïnformeerd over het incident en de mogelijke consequenties daarvan.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de eigenaar van de tanker aansprakelijk gesteld.

 

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.