Deze activiteit heeft reeds plaatsgevonden.

Gemeenteraad Rotterdam 15 dec (livestream+ agenda) o.a Boijmans

Gemeenteraad Rotterdam 15 dec (livestream+ agenda) o.a Boijmans
Gemeenteraad archiefopname


Agendapunten

 1. 1.1
  Opening.
 2. 1.2
  Onderzoek geloofsbrieven van een nieuw benoemd lid van de gemeenteraad.
 3. 1.3
  Beëdiging van een lid van de gemeenteraad.
 4. 1.4
  Onderzoek geloofsbrieven van een burgerlid van een commissie.
 5. 1.5
  Beëdiging van een burgerlid van een commissie.
 6. 2

  Vaststelling van de agenda voor de raadsvergadering van 15 december 2022.

 7. 3

  Vaststelling van de notulen van de raadsvergadering van 8 en 10 november 2022.

 8. 4

  Mededeling van de ingekomen stukken aan de raad en de commissies, zoals genoemd op de digitale doorlopende lijst 2022 week 48 en 49.

 9. 5
  Bekrachtiging van de geheimhouding overeenkomstig artikel 25 van de Gemeentewet.
 10. 5.1

  Bijlagen behorende bij de eindbrief inzake de afwikkeling verkoop deelneming Warmtebedrijf Rotterdam.

 11. 5.2

  Brief met bijlage inzake het advies van de commissie van deskundigen van de rechtbank met betrekking tot de gebiedsontwikkeling Schiekadeblok

 12. 6

  Het voorstel tot opheffing van geheimhouding van twaalf documenten.

  Portefeuillehouder: wethouder Struijvenberg.

  Bijlagen

 13. 7
  HAMERSTUKKEN
 14. 7.1

  De voorstellen naar aanleiding van het advies van de Algemene bezwaarschriftencommissie met betrekking tot bezwaren tegen het raadsbesluit tot vestiging van voorkeursrecht in Oud-Carnisse.

 15. 7.3

  Het voorstel met betrekking tot de tweede voortgangsrapportage 2022, het jaarplan 2023 en de meerjarenbegroting 2023-2027 van de Stichting Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR).

 16. 7.5

  Het voorstel tot wijziging van de Verordening financiën Rotterdam 2021.

 17. 7.9

  Het voorstel tot wijziging van de:

  a. Verordening afvalstoffenheffing 2023;
  b. Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2023;
  c. Verordening liggeld voor woonschepen 2023;
  d. Verordening onroerende-zaakbelastingen 2023;
  e. Verordening rioolheffing 2023.

  Portefeuillehouder: wethouder Struijvenberg.

 18. 8
  REGULIERE DEBATTEN
 19. 8.1

  Het (tweede herziene) voorstel met betrekking tot de reactie van burgemeester en wethouders op het Eindproduct Participatietraject inzake Rotterdam The Hague Airport (RTHA), alsmede de brief van burgemeester en wethouders van 29 november 2022 over de luchthaven Rotterdam The Hague Airport.

  Portefeuillehouder: wethouder Karremans.

  Bijlagen

 20. 8.2

  Het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Meer waarde voor jongeren: onderzoek naar effecten van jongerenwerk’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport.

 21. 8.3

  Het voorstel tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Rotterdam 2018.

 22. 8.5

  Debat over 'De gegarandeerde vertraging van het voorlopig ontwerp van Boijmans van Beuningen', aangevraagd door de leden Verkoelen, Vlasblom, Vonk en Van der Velden.

 23. 9
  TWEEMINUTENDEBATTEN
 24. 9.1

  Het (herziene) voorstel tot vaststelling van de tweede wijziging van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021.

 25. 9.2

  Het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kern en Plassen’.

  Portefeuillehouder: wethouder Zeegers.

  Bijlagen

 26. 9.3

  Het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘K.P. van de Mandelelaan 130’.

  Portefeuillehouder: wethouder Zeegers.

 27. 9.5

  Het voorstel om de bestemmingsreserve Noodsteun sport voor coronasteun om te zetten in een bestemmingsreserve Noodsteun energiekosten sport.

 28. 9.6

  Doelgroepenvervoer Trevvel.

 29. 9.10

  Tweeminutendebat over 'Geen pauzeknop voor armoede', aangevraagd door het lid Reitema.

  Portefeuillehouder: wethouder Yigit.

  Negatief behandeladvies:
  De aanvraagpauze voor de witgoedregeling is niet aan de orde geweest in de commissie of een actualiteitenraad. De aanvraag is ingediend na de deadline van dinsdagmiddag 15:00 uur. In een komende commissievergadering wordt de deze maand beloofde update van het actieplan geldzorgen besproken waar dit bij betrokken kan worden.

  Dit onderwerp wordt niet behandeld.

 30. 9.11

  Tweeminutendebat over 'Betaalbaarheid voorschoolse kinderopvang', aangevraagd door het lid Moti.

 31. 10
  BENOEMINGEN
 32. 10.1

  Het voorstel tot benoeming van een lid van de commissie voor Welstand en Monumenten.

 33. 10.2

  Het voorstel tot herbenoeming van twee leden van het algemeen bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR).

 34. 10.3

  Het voorstel tot benoeming van vijf leden en twee plaatsvervangend leden van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven

 35. 11

  MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

  Er zijn geen verzoeken ontvangen.

 36. 12
  Stemvenster.
 37. 13
  Sluiting.
Wanneer?
15 december 2022 van 21.00 tot 18.00 uur
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.