EU geeft bedrijven richtlijnen tegen dwangarbeid

05 augustus 2021 door een van onze redacteuren
EU geeft bedrijven richtlijnen tegen dwangarbeid
Naar schatting 25 miljoen mensen verrichten dwangarbeid Foto Pucho via pxab

De Europese Commissie - de uitvoernde tak van de EU-  en de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) hebben richtlijnen gepubliceerd om EU-ondernemingen te helpen bij het aanpakken van dwangarbeid bij hun activiteiten en in hun toeleveringsketens. De richtlijnen geven concreet aan hoe bedrijven het risico op dwangarbeid kunnen opsporen, voorkomen, beperken en aanpakken.

25 miljoen mensen

Wereldwijd werken naar schatting 25 miljoen mensen dwangarbeid.
Naar schatting 16 miljoen daarvan worden uitgebuit in de particuliere sector, 4,8 miljoen mensen worden gedwongen seksueel uitgebuit en 4 miljoen in dwangarbeid opgelegd door de staatsautoriteiten. 
Vrouwen en meisjes zijn onevenredig getroffen door dwangarbeid.

Bestrijding prioriteit 

In overeenstemming met het EU-Handvest van Fundamentele Rechten, zet de EU zich in voor het uitbannen van alle schendingen van fundamentele beginselen en rechten op het werk, inclusief dwangarbeid, ter bevordering van de bescherming van slachtoffers van bedrijfsgerelateerde business misbruiken, evenals de ratificatie en effectieve implementatie van fundamentele IAO-conventies. In overeenstemming met de EU-Verdragen bevordert de EU de eerbiediging van de mensenrechten, met inbegrip van: arbeidsrechten, ter wereld. Dit omvat ook een langdurige verbintenis van de EU om "fatsoenlijk" werk"

Verantwoord zakelijk gedrag

Verantwoord zakelijk gedrag door Europese bedrijven speelt een cruciale rol om ervoor te zorgen dat EU beleid inzake mensenrechten effectief wordt uitgevoerd, ook met betrekking tot arbeid. De Europese Unie zet zich in voor het bevorderen van de implementatie van verantwoord zakelijk gedrag in alle productiesectoren en alle niveaus van de toeleveringsketen en de bescherming van slachtoffers van bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendingen en -misbruiken, en roept EU-bedrijven op om de mensenrechten, inclusief arbeidsrechten, ongeacht hun locatie, omvang, sector, operationeel context, eigendom en structuur.

Richtlijnen zijn begin

In de richtlijnen wordt een toelichting gegeven over de praktische zorgvuldigheidsaspecten en wordt een overzicht verstrekt van de EU- instrumenten en internationale instrumenten inzake verantwoord ondernemerschap die relevant zijn voor de bestrijding van dwangarbeid. De EU heeft in sommige sectoren reeds bindende normen ingevoerd en ijvert actief voor de doeltreffende toepassing van internationale normen inzake verantwoord ondernemerschap.

Nieuwe wetgeving

Het bevorderen van verantwoorde en duurzame waardeketens is een van de pijlers onder de nieuwe EU-handelsstrategie. De richtlijnen geven invulling aan de strategie doordat zij het bedrijfsleven in de EU helpen nu al de passende maatregelen te nemen, en zo de periode te overbruggen tot de wetgeving inzake duurzame corporate governance van kracht is. Met deze toekomstige wetgeving moet een zorgvuldigheidsplicht worden ingevoerd, op grond waarvan de EU-ondernemingen verplicht zijn bij hun activiteiten en in hun toeleveringsketens effecten op de duurzaamheid op te sporen, te voorkomen en te beperken en daarover verantwoording af te leggen.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.