Schiedam-Nieuwland kan nog beter

01 december 2015 door Hans Roodenburg
Schiedam-Nieuwland kan nog beter
De armoedige en criminele woningzoekenden uit Rotterdam hebben Schiedam ontdekt. Mede door de zogenoemde Rotterdamwet die wijken van die stad afsluit voor armlastige huurders. Onder hen buitenlandse bewoners, vluchtelingen zonder perspectief, mensen die geneigd zijn zich in criminaliteiten te begeven maar ook zogenoemde asocialen.


Dat is kort gezegd het probleem van de wijk Nieuwland in Schiedam die behoorde tot het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de wijkverbetering in vier naoorlogse achterstandswijken. De andere drie zijn de Bijlmer en Slotervaart in Amsterdam en Kruiskamp te Amersfoort. De onderzoekers hebben geput uit gesprekken met bewoners, professionals, ondernemers ter plaatse, observaties in de wijken en uit eerdere studies.

Een scherpe beoordeling in het SCP-rapport is voorts dat de herstructurering van Nieuwland laat op gang kwam ten opzichte van wat elders in de regio gebeurde doordat er onvoldoende politiek draagvlak in Schiedam was.Tevreden
Het SCP concludeert dat thans velen wel tevreden zijn en gehecht aan hun wijk door de genomen maatregelen, hoewel er nog wel kritische geluiden klinken onder bewoners in enkele oude flats. Ook is er een beleid van de grond gekomen om bepaalde figuren uit Rotterdamse achterstandswijken tegen te houden.
Nieuwland bestaat uit groepen met verschillende achtergrond, onder wie naar verhouding veel Turkse Nederlanders. Hun aandeel in de wijk groeide tussen 2003 en 2013. Dat gebeurde overigens in de meeste Schiedamse wijken.
De vroeg naoorlogse wijk heeft van oorsprong vooral portiekflats uit de jaren ’50 en galerijflats uit de jaren ’60. Overwegend sociale huurwoningen. Nieuwland had veel te maken met overlast en achterstand. Er was sprake van criminaliteit, zoals drugshandel, prostitutie, schiet- en steekincidenten, inbraken en hennepkwekerijen. Jongeren verlieten de school zonder diploma’s en deden aan vandalisme en bendevorming.

Verbetering
In dit alles is er wel een stuk verbetering gekomen maar nog niet genoeg, is onze conclusie na lezing van het SCP-rapport. Een scherpe beoordeling is voorts dat de herstructurering van Nieuwland laat op gang kwam ten opzichte van wat elders in de regio gebeurde doordat er onvoldoende politiek draagvlak in Schiedam was voor grootschalig ingrijpen. Die nare conclusie kunnen de plaatselijke politici in hun zak steken!
Aan het begin van deze eeuw werd besloten dat er aan de wijk wat moest veranderen en werd ze een ‘krachtwijk’. Belangrijk is geweest de directeurswisseling bij de woningcorporatie die is ontstaan door een fusie van Woonplus en het gemeentelijk woningbedrijf. Medewerkers omschrijven de nieuwe directeur als een ‘stevige man’ met ‘visie’ en ‘slagkracht’ die ‘knopen doorhakte’ en ‘wist te overtuigen’, zo tekenen de onderzoekers van het SCP op. Een nieuwe wethouder van Schiedam ging ook mee in de cultuuromslag.

Voorbeeld
Nieuwland is een voorbeeld voor het beroep kunnen doen op de gelden uit het Grotestedenbeleid van de regering. Wooncomplexen zijn ingrijpend gerenoveerd. Maatregelen zijn genomen om de wijk schoon en veilig te krijgen.
Het SCP: ,,Achter de voordeur is het proactief thuis bezoeken om sociale problematiek op het spoor te komen, zoals financiële problemen, huisvestingsproblemen, lastige ouder-kindrelaties en geweld. Werken en leren betekende enerzijds de wijkeconomie versterken door middel van kansenzones en het aantrekken van succesvolle ondernemers.’’

De investeringen in de winkelstraat Nolenslaan in Nieuwland waren vooral succesvol. Foto: Ronald BergsenDe investeringen in de winkelstraat Nolenslaan waren vooral succesvol. Door goede samenwerking met ondernemers, vastgoedeigenaar, winkelstraatmanager en gemeente is een aantrekkelijke en veilige laan gecreëerd, met gevarieerde winkels en ondernemers die meeleven met hun klanten en soms sociale actie voor hen organiseren, zo vat het SCP het samen. Er zou ook weinig leegstand zijn.

Hoge huur
Daarentegen is dat niet gelukt voor de Parkweg, de as naar de binnenstad van Schiedam, waar de winkelstand sneller wisselt mede door de hoge huren van de panden.
Hoewel de beschikbare overheidsmiddelen sterk zijn geslonken is de wijkaanpak nog niet afgelopen. Het wijkactieprogramma loopt nog tot en met 2017. De wijk ligt dicht tegen de schilderachtige binnenstad van Scheidam aan. Er staat nabij nog een cluster met authentieke flats tegen het spoor (Staatsliedenbuurt) die nog niet gerenoveerd zijn en de laagste huren hebben.

Toch nog een kritische nood in de SCP-studie: de wijk Nieuwland is niet sterk genoeg voor een eigen wervingskracht voor koopkrachtige mensen. Vandaar ook dat mensen elders met een smalle beurs naar deze wijk kijken.

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.