Cosmicus College wordt Lyceum Kralingen

20 oktober 2016 door Ronald Sørensen
Cosmicus College wordt Lyceum Kralingen

What’s in a name

Allang voor ik in de politiek verzeild raakte, kwam ik in aanraking met de Gülen beweging. Veel van mijn Turkse leerlingen gingen naar “huiswerkbegeleiding” en haalden boeken uit de Turkse bibliotheek aan de Diergaardesingel.

In hun werkstukken en bij discussies vielen me twee dingen op. Ze waren zowel super nationalistisch als super islamitisch.


In mijn klassen zaten ook Alevitische en Armeense leerlingen, die Turks lazen en schreven en sommige van hen mochten van mij een werkstuk over de Turkse historiografie schrijven Moeilijk maar ze konden het aan. Mijn hart draaide om, toen ik het las en begreep: Bloed en bodemtheorie in optima forma. Bij één van mijn leerlingen zei ik, toen die met een werkstuk over het Ottomaanse Rijk kwam (meest geliefde onderwerp) Vervang in iedere zin het woord Turks eens voor het woord Germaans en je leest met andere ogen wat je geschreven hebt (ik had het nationaal – socialisme al behandeld) Boter aan de galg, want op de huiswerkcursus en in de bibliotheek, waar het werkstuk was voorbereid, werd gezegd dat aan mijn woorden getwijfeld mocht worden: Nederlander en bovendien nog ongelovig ook.

Later als raadslid leerde ik een spin in het Gülenweb kennen. Hij stopte een paar maanden als raadslid om zijn dienstplicht in Turkije te vervullen. Kon hij ook afkopen, maar dat vond hij waarschijnlijk niet patriottisch genoeg. Toen mijn vriend Marco Pastors in een krantje beweerde dat sommige moslims hun criminele gedrag goedpraten met een beroep op hun godsdienst (we zagen ieder avond Franse moslims “Alla Akbar” roepend Molotov cocktails gooien) was dat voor hem voldoende om zijn dociele fractie te bewegen Marco te laten vallen. Van een ingewijde hoorde ik later dat hij zei namens alle Turken te spreken die in het CDA zaten. Op zich natuurlijk ook vrij eigenaardig, omdat het gros van de politiek geïnteresseerde Turken domicilie gevonden had binnen de PvdA. Maar voor strenge moslims is de islam niets anders dan een voltooide c.q. verbeterde uitgave van het christendom. Vandaar natuurlijk. Vaderlandslievend dienstplicht vervullen en fanatiek moslim: de kenmerken van de Gülenbeweging, maar ook van de AKP van Erdogan.

Wat er precies gebeurd is, daar wordt driftig over gespeculeerd, maar de twee handen op de Turkse buik werden twee vuisten die elkaar bestreden. De te grote bemoeienis van Gülenrechters met de corruptie binnen de AKP ? Het te invloedrijke pedagogische netwerk van de Gülenbeweging? (t/m/ in alle Europese landen) of vond Erdogan het gewoon tijd om naast een Reichstagbrand direct een “Nacht van de lange messen” te organiseren, want dat is gebeurd natuurlijk. In één klap rekent Erdogan af met mensen die tot voor zeer kort precies zo dachten als hij en zet ze in de beklaagdenbank. De komende jaren zal met ze afgerekend worden.

Met Gülen voorlopig niet, want deze moslim toont dezelfde inconsequentie als vele geloofsgenoten waaronder ooit Ajatollah Ghomeini: Ze verafschuwen het Westen, maar maken volop gebruik van de verworvenheden van datzelfde Westen en zoeken er bescherming.

Het Cosmicus college is ooit ontstaan omdat het zieltogende Rotterdams Lyceum geen leerlingen meer kom krijgen. Fusie met de Gülen school bleek de enige oplossing. Vanuit de omgeving, het personeel en niet Turkse leerlingen (in het begin) werden wij bij Leefbaar Rotterdam gewaarschuwd voor de mentaliteit, die op die scholen werd verspreid. Ingrijpen bleek onmogelijk, omdat ook hier – net als op alle islamitische scholen – een beroep werd gedaan op de vrijheid van onderwijs (art.26 Grondwet) die in het geadoreerde Turkije niet bestaat.

Na de naamsverandering zullen een aantal docenten een baan in het openbaar onderwijs gaan vinden en zal een beroep worden gedaan op de ouders om hun kinderen weer terug te sturen naar de school die dan Lyceum Kralingen heet. Inhoudelijk verandert er niets. Niet het gedachtengoed van Gülen, maar vrijwel hetzelfde gedachtengoed van Erdogan zal de lesstof bepalen. Verheerlijking van het Ottomaanse verleden, Turks patriotisme en fanatieke islam zullen de lessen doordrenken. Dat alles betaald door die verschrikkelijke Nederlandse overheid.

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.