Namen alle beoogde ministers bekend. Markuszower (PVV) valt af. Omstreden Faber toch voorgedragen

13 juni 2024 door een van onze medewerkers
Namen alle beoogde ministers bekend. Markuszower (PVV) valt af. Omstreden Faber toch voorgedragen
Tweet Marjolein Faber op vrijdag in de vooravond.

(update maandag  24-6)   De verdeling van de posten en de namen van de meeste ministers in het kabinet Schoof zijn bekend. Er komen naast de partijloze premier, 15 ministers en 12 of 13 staatssecretarissen.

De vier partijen krijgen ieder een vicepremier.  Gidi Markuszower beoogd Minister van Asiel en Migratie en vice-premier valt af. Hij is niet door de screening van de AIVD gekomen.  Ook de vervolgens door Wilders naar voren geschoven Marjolein Faber (van Ongehoord Nederland) is binnen de beoogde coalitie, met name bij de VVD omstreden. Dat leidde tot spoedberaad van de coalitiepartners en een tweet van Faber.  Daarna werd Faber iets definitiever kandidaat voor het ministerschap 'Asiel en Migratie'. Hieronder staan alle posten en hun bemensing.

NSC krijgt: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Buitenlandse Zaken; Onderwijs; Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

Minister van Binnenlandse Zaken: Judith Uitermark (NSC);
Staatssecretaris Herstel Groningen: Eddie van Marum (BBB);
Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering: Zsolt Szabó (PVV)

Minister van Buitenlandse Zaken: Caspar Veldkamp (NSC)

Minister van Onderwijs (tevens vice-premier): Eppo Bruins (NSC, CU)
Staatssecretaris Primair en Voortgezet Onderwijs: Mariëlle Paul (VVD)

Minister van Sociale Zaken: Eddy van Hijum (NSC)
Staatssecretaris Participatie, Integratie: Jurgen Nobel (VVD)


PVV krijgt:  Asiel en Migratie; Volksgezondheid, Welzijn en Sport ; Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; Infrastructuur en Waterstaat; Economische Zaken

Minister van Asiel en Migratie: Marjolein Faber  (PVV)

Minister van Volksgezondheid (tevens vice-premier): Fleur Agema (PVV)
Staatssecretaris Langdurige Zorg: Vicky Maeijer (PVV)
Staatssecretaris Jeugd en Sport: Vincent Karremans (VVD)

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp: Reinette Klever(PVV)

Minister van Infrastructuur en Waterstaat: Barry Madlener (PVV)
Staatssecretaris OV en Milieu: Chris Jansen (PVV)

Minister van Economische Zaken: Dirk Beljaarts (PVV)

VVD krijgt:  Financiën; Defensie; Justitie en Veiligheid; Klimaat en Groene Groei  

Minister van Financiën: Eelco Heinen (VVD)
Staatssecretaris Faciliteit en Douane: Folkert Idsinga (NSC)
Staatssecretaris Toeslagen: Nora Achahbar (NSC)


Minister van Defensie: Ruben Brekelmans (VVD)
Staatssecretaris van Defensie: Gijs Tuinman (BBB)

Minister van Justitie en Veiligheid: David van Weel (VVD)
Staatssecretaris voor Rechtsbescherming: Teun Struycken (NSC)
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid: Ingrid Coenradie (PVV)

Minister van Klimaat en Groene Groei (tevens vice-premier): Sophie Hermans (VVD)

BBB krijgt: Landbouw, Visserij en Voedselzekerheid; Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

Minister van Landbouw: Femke Wiersma (BBB)  
Staatssecretaris Visserij: Jean Rummenie (BBB)

Minister van Volkshuisvesting en Ruimte Ordening (tevens vice-premier): Mona Keijzer (BBB, oud-CDA) 

Een staatssecretaris ondersteunt een minister bij het politiek leiden van een ministerie. Staatssecretarissen komen vooral voor bij 'zware' ministeries. Daar krijgen zij een specifiek beleidsterrein onder hun hoede, maar de minister blijft medeverantwoordelijk. Net als de minister moet een staatssecretaris verantwoording afleggen aan het parlement.
Minister president (Algemene zaken) wordt  Dick Schoof  ('partijloos', oud-PvdA) 


Veel dat opvalt 

Er is veel dat opvalt in dit lijstje beoogde bewindslieden

Vooralsnog kwalitatief dat op bij zowel Asiel en Migratie als bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp ministers beoogd zijn die vooral tegen asiel en migratie en tegen ontwikkelingshulp zijn. 

Kwantitatief vooral dat Volkshuisvesting en Ruimte Ordening, waar behalve de inrichting van het land ook Wonen onder valt en daarom mag tellen als zwaar ministerie, geen staatssecretaris heeft.  


De fractievoorzitters van de formerende partijen op 1 juni in Nieuwspoort. Screenshot VM uit nos jeugdjournaal via yt

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.