donderdag 17 juni 2021

webZine over stad, cultuur
en wereld

Steunpakket geldt niet voor alle ondernemers Foto Freepik
23
dec

Lokale ondernemingen krijgen het steeds moeilijker

(door incidentele auteur)

Tijdens het aankondigen van de nieuwe maatregelen hielden veel ondernemers hun hart vast. Tot 19 januari bevinden wij ons in de strengste lockdown tot nu toe. Positief is dat er extra miljarden aan steun in toegezegd aan bedrijven en zelfstandige ondernemers. Het grootste nadeel blijft echter dat de manieren om extra inkomsten binnen te halen sterk zijn ingeperkt. Daarnaast geldt het steunpakket niet voor alle ondernemers.

Starters vallen buiten de boot

Bedrijven die vóór 15 maart (toen de maatregelen zijn aangekondigd) zich hebben ingeschreven bij de KvK komen voor vrijwel geen van de regelingen betreffende financiële steun in aanmerking. Zo is de Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen (TOZO) niet beschikbaar voor starters na 15 maart. Deze regeling zorgt ervoor dat het inkomen tot een maximaal van €1.500 wordt aangevuld. Zelf het afsluiten van een lening met een lage rente (van 2%) en een lange aflostijd wordt niet beschikbaar gesteld voor startende ondernemingen. Deze groep zal dus creatiever dan ooit moeten zijn om het hoofd boven water te houden. Wel komt deze groep in aanmerking voor het vragen van uitstel voor bijvoorbeeld inkomstenbelasting.

Non food sector zwaar getroffen

Waar winkels voorheen nog open mochten blijven mits zij zich hielden aan alle voorschriften is momenteel vrijwel alles in de non food sector gesloten. Alleen winkels die voorzien in eerste levensbehoeften en essentiële beroepen mogen hun deuren nog openen. Dit zet veel bedrijven met hun rug tegen de muur. Zeker gezien het feit dat afhalen niet meer mag in deze sector (om drukte te voorkomen) maar bezorgen mag wel. Veel bedrijven zijn niet voorbereid op deze maatregel en bedrijven zonder webshop  of bezorgingsmogelijkheden zullen een flinke daling in de omzet zien. Daarnaast is de periode van de lockdown (5 weken) te kort om een zakelijke auto te kopen of operationeel te leasen om zo toch bezorgingen te kunnen doen. Met de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) kunnen deze bedrijven gelukkig wel hun vaste lasten tot 70% vergoed krijgen bij een hoge omzetverlies. Om het personeel nog te kunnen betalen wordt met de NOW3 regeling het grootste gedeelte van het salaris vergoed vanuit de overheid. Wanneer er net nieuwe voorraad is aangekocht komt deze sector ook in aanmerking voor een voorraadvergoeding.

Hoop in zicht met een vaccin

Ondanks er wordt verwacht dat er in de komende vijf weken veel bedrijven zullen omvallen is er hoop in zicht. Met de aankondiging van vaccinaties in januari zal dit (waarschijnlijk) de laatste strenge lockdown zijn. Met één goedgekeurd vaccin en twee lopende keuringen ziet het toekomstbeeld er voor 2021 positiever uit. Dit wil echter nog niet zeggen dat ondernemers direct volledig zullen herstellen. Creativiteit en een lange adem zullen vereist blijven totdat de COVID-crisis achter de rug is.

Lees meer over:

Economie MKB Lokaal
Deel dit bericht met je vrienden!