vrijdag 20 mei 2022

webZine over Stad, Cultuur
en Wereld

Met de klok mee vanaf linksboven: zelfportret van Vincent van Gogh, Afrikaans Chokwebeeld, detail Botticelli, Japanse tempelleeuw Afb. cc
12
nov

Kunst, burgerschap, creativiteit

(door Rein Heijne)

In tijden van de coronacrisis blijkt Wegen naar Vrijheid (1995) een boeiende uitweg te kunnen bieden. Hierin betoogt politicoloog Hans Blokland  dat inlevingsvermogen, verbeeldingskracht, voorstellings- en argumentatievermogen worden bevorderd door kunstzinnige vorming. Blokland vindt dat een dergelijke culturele vorming noodzakelijk is om een aantal grote maatschappelijke problemen te kunnen hanteren en oplossen. In zijn ‘wegen’ pleit Blokland voor de inzet tegen o.a. “bekrompenheid en onverschilligheid” bij de vormgeving van de samenleving.

Kunstzinnige vorming, kunstbeleving en beoefening kunnen dialoog, communicatie en verbondenheid bevorderen en daarmee verstarring, onverdraagzaamheid en onverschilligheid tegengaan. Kunst kan de lenigheid van geest bevorderen en zodoende bijdragen aan het creatief omgaan met problemen en conflicten. De ontwikkeling van creatieve vaardigheden vormt een essentiële kern van de vorming tot een kritisch democratisch burgerschap, een burgerschap dat van belang is voor het soepel functioneren van de hedendaagse, complexe samenleving

Het beleven en beoefenen van kunst kunnen de menselijke geest prikkelen, de creativiteit stimuleren en zodoende vooral ook de maatschappelijke horizon van mensen verbreden. Enige lenigheid van geest en enig voorstellingsvermogen zijn geboden om zowel problemen op het gebied van techniek als op het terrein van de moraal, de politiek, het sociale leven, e.d. op te kunnen lossen.

Daar Huis van Erasmus een fundamentele bijdrage aan die gewenste, noodzakelijke burgerschapsvorming wil geven is zij begonnen om voor het onderwijs twaalf digitale modules Erasmus voor de Klas te ontwikkelen. Aan de hand van deze modules worden de leerlingen uitgedaagd tot kritisch denken, tot zelfreflectie, en tot het aangaan van een open dialoog met elkaar.

Inmiddels is een aantal scholen met de eerste modules met succes aan de slag te gegaan.

Meer informatie over de modules kunt u vinden op de website www.huisvanerasmus.nl.

Lees meer over:

Kunst onderwijs
Deel dit bericht met je vrienden!