woensdag 27 mei 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

Woord van de dag: Triage

5 april 2020 (door de redactie)

Triage betekent eigenlijk sorteren op medische urgentie. 

Of zoals Wikipedia het formuleert:

Triage is het beoordelen van slachtoffers zoals bij grote(re) ongevallen, rampen, pandemieën en de spoedeisende-hulpafdeling in ziekenhuizen, in verschillende categorieën verdeeld naar de ernst van de verwondingen of ziektebeeld. Bij ongevallen of rampen wordt dit uitgevoerd door triagisten van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR). Het wordt ook toegepast op de spoedeisende eerste hulp (SEH) afdeling van ziekenhuizen en op de huisartsenpost om de urgentie van binnenkomende patiënten en telefonische oproepen te bepalen.

In de gewone gezondheidszorg wordt het begrip triage gebruikt, om te bepalen op welke en op wat voor wijze een patiënt een zorgverlener zou moeten consulteren. Om te bepalen op welke termijn, op welke wijze en op welke duur een zorgverlener geconsulteerd zou moeten worden stelt de triagist vragen aan de patiënt en/of doet zelf onderzoek. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de assistente van een huisarts.

Triage speelt een grote rol in de coronacrisis op het moment dat er geen voldoende bedden meer beschikbaar zijn op de IC. Op dat moment is er sprake van Code Zwart. Dan moeten er - zoveel mogelijk - geobjectiveerde criteria zijn om te bepalen wie naar de IC. mag, en wie niet. Dat kan er uiteindelijk toe leiden dat 70-plussers niet meer worden opgenomen op de IC.

Hier de huidige triage-criteria van de NVIC (Nederlandse Vereniging voor Intensive Care). Overigens heeft de minister van Volksgezondheid het laatste woord. Zie: Triage

 

Deel dit bericht met je vrienden!

De toekomst is vandaag, de geschiedenis wordt morgen geschreven

Vandaag&Morgen is een uitgave van Stichting Third Road. Steun onze verslaggeving op NL55 INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road