zaterdag 22 januari 2022

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Foto cotonbro cco

Wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2022 omhoog

5 november 2021 (een van de redacteuren)

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2022.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2022:

€ 1.725,00 per maand;

€ 398,10 per week;

€ 79,62 per dag.

Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Dit uitgangspunt is vervat in de hoofdregel van artikel 14 van de WML, dat uitgaat van een koppeling van het minimumloon en de sociale uitkeringen aan de gemiddelde contractloonontwikkeling.

Zie ook:

Lees meer over:

minimumloon
Deel dit bericht met je vrienden!