donderdag 23 september 2021

weekZine over stad, cultuur
en wereld

Weer zo’n mooi rapport dat klakkeloos wordt overgenomen

16 oktober 2011 (de Redactie)

Ook het onderzoek van de door de mand gevallen hoogleraar psychologie Diederik Stapel, waaruit zou blijken dat vleeseters een ander gedrag zouden vertonen dan niet-vleeseters, is klakkeloos door de meeste media gemarcheerd. Een gunstige uitzondering was NRC Handelsblad die de oude journalistieke wet – kijk ook even naar de belangen van de afzender – toepaste en het niet vertrouwde.


Nu is een onderzoek verschenen van het eerbiedwaardige Sociaal en Cultureel Planbureau. Hieruit blijkt dat gemiddeld de Nederlander 6 uur per dag besteedt aan werk, huishouden, gezin en onderwijs. Dat zal wel kloppen, maar wie hieruit opmaakt dat de Nederlander gemiddeld het minste werkt van de hele Europese Unie, en dus een lui varken is, trekt een zeer eenzijdige conclusie.

Waarom? Buiten beschouwing is gelaten dat de arbeidsproductiviteit in Nederland bijna aan de top staat van de EU. Alleen de Ieren werken nog efficiënter. Volgens het CBS was de helft van de economische groei in de periode 1995 -2007 het gevolg van de toegenomen productiviteit.


En dan heeft het CBS de gigantische productiviteit van de Nederlandse delfstoffenwinning (€ 1.206 per uur) nog niet eens meegenomen. Maar in de aardolie- en energiebedrijven, de chemische- en grootmetaalsector is die productiviteit bijzonder hoog. Dat wordt moeilijk voor bedrijfstakken zoals de papierindustrie en de uitgeverijen die voornamelijk voor de binnenlandse markt produceren. Maar in de sectoren logistiek en financiële dienstverlening gaat het weer veel beter.


Ik ben geen macro econoom, maar ik heb zo het vermoeden dat in veel grotere Nederlandse organisaties veel meer tijd wordt gemorst met te lang en onnodig vergaderen dan de vijftig minuten die wij misschien wat meer aan ons gezin, onze familie vrienden en uitstapjes besteden.

Ik ben er eigenlijk wel trots op.


Deel dit bericht met je vrienden!