vrijdag 27 mei 2022

webZine over Stad, Cultuur
en Wereld

Vruchtbare Grond

6 september 2017 (de Redactie)

(Door Ronald Sörensen)

In het programma Buitenhof vertelde burgemeester Aboutaleb, dat veel terroristen van Marokkaanse afkomst (50% !) zich laten inspireren door de opstelling van Israël in de zgn. Palestijnse kwestie.

Hij vermeed hierbij te zeggen, dat het de Islam is, die hen inspireert en ook dat hun instelling t.o.v. Israël vooral bepaald wordt vanuit hun geloof in plaats van het zgn. mededogen met de onderdrukte medemens in dit geval Palestijnen. (Foto: RTL Nieuws)


Islamitisch terrorisme en Israël
De door de mensenrechten geïnspireerde Marokkaanse terroristen zijn namelijk zeer eenzijdig in hun verontwaardiging. Ze hoeven n.l. niet ver te kijken om onderdrukking te zien en kunnen de strijd tegen volkenkundig onrecht in eigen land beginnen, omdat Marokko West Sahara bezet en de daar aanwezige nomadenstammen onderdrukt. Tegen het internationale recht in worden delen van West Sahara gekoloniseerd door Berbers en Arabieren uit gebieden die ten Noorden van dat land liggen. Daarnaast is in het gebied een bevrijdingsbeweging Polisario actief geweest. Het (niet bestaande) onafhankelijke West Sahara is lid van de Afrikaanse Unie en Marokko uit protest daarom niet! Ook de VN hebben de annexatie nimmer goedgekeurd. Best vergelijkbaar dus met de situatie in Israël en Palestina dus.

Dichter bij de regio waar die Marokkaanse terroristen zo’n ideologische belangstelling voor hebben, liggen andere brandhaarden waar mensen die het opnemen voor “onderdrukte” volkeren zich druk om zouden kunnen maken.

Noord Cyprus is onrechtmatig en gewelddadig bezet. 77% van de Grieks orthodoxe bevolking werd verjaagd door Turkse troepen naar het Zuiden. Hun land werd onteigend en hun kerken gesloopt. Geen enkel land ter wereld erkent het onafhankelijke Noord Cyprus op uiteraard Turkije na! Ook hier zijn de VN duidelijk. Mag niet, kan niet, erkennen we niet! Toch geen enkel protest tegen de schending van de mensenrechten uit Islamitische kring. Zoals er ook geen enkel protest is tegen onderdrukking van Christenen in het Midden Oosten

De Koerden worden al eeuwen onderdrukt, hun land onteigent en hun cultuur verdacht gemaakt. Al decennia strijden zij om rechtvaardige behandeling en (gedeeltelijke autonomie), maar toch krijgen ze geen massale bijval uit Islamitische kringen.

Dit lijkt voor Westerse ogen zeer tegenstrijdig en irreëel, maar dat is het voor mensen die de Hadith en de Koran als leidraad hebben niet. In die boeken wordt namelijk een heel duidelijk onderscheid gemaakt tussen gelovigen en ongelovigen. Met dien verstande dat gelovigen veel meer rechten hebben dan ongelovigen. Volgens de natuurlijke Islamitische regels dienen ongelovigen zich ondergeschikt op te stellen t.o.v. gelovigen.

De onderdrukking van niet moslims door moslims is dus een volkomen geaccepteerd en door God goedgekeurd verschijnsel. Sterker nog het is heel goed voor die ongelovigen, omdat die, zodra ze zich tot de Islam hebben bekeerd niet meer gediscrimineerd worden en zo dus min of meer gedwongen de “juiste” keuze te maken.

Bij de Koerden, die Islamitisch zijn ligt het dus anders, evenals in die gebieden, waar Sjiieten worden onderdrukt door Soennieten (Irak, Koeweit, Pakistan)en Soennieten door Sjiieten (Syrië, Iran) Het zijn moslims die het elkaar aandoen. Een interne aangelegenheid dus.

En dan nu Israël en de Palestijnen. In de Koran en de Hadith zijn kortweg zeer antisemietische boeken. Ik denk dat de voornaamste oorzaak de twijfel van Joden in Medina over de Goddelijke boodschap van Mohammed is. Ze hebben die twijfel met de dood moeten bekopen en hun vrouwen en kinderen werden als slaven verkocht. Een logische gebeurtenis voor veel moslims. Dat is de “natuurlijke” lees goddelijke gang van zaken. Als die natuurlijke c.q. goddelijke gang van zaken wordt verstoord zijn de rapen gaar, omdat het ingaat tegen alles waar de Islam voor staat: Joden die moslims overheersen !Ongehoord, ongekend en de strijd meer dan waard. (Foto vlaggen: Israel-Palestina.info)

Die Marokkaanse terroristen laten zich dus leiden door hun religieuze opvatting, dat Joden volgens hun heilige boeken volslagen inferieur zijn aan Moslims; het lot van de Palestijnen is voor hen bijzaak! Dat de Palestijnen geloofsvrijheid hebben en leven in betrekkelijke welvaart is niet van belang. In Israël vertellen Joden aan Moslims hoe ze zich dienen te gedragen en dat gaat tegen hun op religie gestoelde natuurlijke orde in. Dan is er in hun wereld maar één oplossing; hun profeet gaf al het voorbeeld: Geweld!

https://www.geenstijl.nl/5138405/schuld-van-249786256-eenzame-wolven/

Deel dit bericht met je vrienden!