dinsdag 17 mei 2022

webZine over Stad, Cultuur
en Wereld

Flying V van KLM in 2050. Afb Screenshot YouYube futuristic

Verwachting: CO2-uitstoot luchtvaart neemt toe

5 december 2020 (incidentele auteur)

De omvang van de luchtvaart, het energiegebruik ervan en de mix van duurzame en fossiele brandstoffen bepalen de CO2-emissie van de luchtvaart. De afgelopen decennia is de luchtvaart sterk gegroeid, en de verwachting is dat die groei op de langere termijn zal doorgaan. De omvang van die groei is onzeker. Om rekening te houden met verschillende onzekere factoren hebben CPB en PBL in 2016 twee scenario’s ontwikkeld, namelijk Hoog en Laag. De twee scenario’s schetsen een uitstoot tussen 12,2 en 15,4 megaton CO2 door alle vertrekkende vluchten vanuit Nederland in 2050. De CO2-uitstoot zal naar verwachting volgens de scenario’s in 2050 daarmee hoger zijn dan de huidige uitstoot van 12 megaton. (1 megaton is 1 miljard kilo CO2).

Uitstoot neemt toe 

Toekomst scenario’s gaan uit van een gemiddelde verbetering in de energie-efficiëntie van vliegtuigen tussen 0,6 en 1,5% per jaar op basis van toepassing van nieuwe motortechnologie, nieuwe vliegtuigontwerpen, toename van bezettingsgraden en operationele maatregelen. Toch zal het totale energiegebruik van de luchtvaart 30 tot 40% hoger uitkomen in 2050 dan in 2017, als gevolg van verwachte volumegroei. Een vijfde van de vluchten is intercontinentaal, en die vluchten over een afstand van meer dan 4.000 kilometer gebruiken ongeveer 70% van de energie. Net als het energiegebruik zal ook de verwachte CO2-uitstoot toenemen, tot zo’n 12 tot 15 megaton in 2050.

Vliegtuig interieur 2060 Afb screenshot YouTube Techplanet

Hoewel de onzekerheden als gevolg van de coronacrisis groot zijn, geven de beschreven langetermijnscenario’s een bruikbare basis om beleid te doordenken. Overige luchtvaartemissies, anders dan CO2, beïnvloeden op grote hoogte de opwarming van de aarde, maar die emissies worden in deze notitie niet gekwantificeerd.

Bron  PBL  Gabrielle Uitbeijerse

 

 

Zie ook:

Lees meer over:

co2 transport reizen luchtvaart
Deel dit bericht met je vrienden!