dinsdag 19 oktober 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Haven uit de YT Verkiezingsdebat Mainport

Verkiezingsdebat Mainport Rotterdam (video): stikstofuitstoot , energietransitie en infrastructuur in

16 maart 2021 (een van de redacteuren)

Op 9 maart gingen kandidaat-Kamerleden Barbara Kathmann (PvdA), Mark Harbers (VVD), Salima Belhaj (D66), Rob Roos (JA21), Tom van der Lee (GroenLinks) en Henri Bontenbal (CDA) in debat over  stikstof, de waterstofeconomie en infrastructuur inrelatie tot de Rotterdamse haven.Moderator was Diana Matroos. De debatten cirekelden rond drie stellingen steeds ingeleid door een havendeskundige. 

1. Leo Ruijs, leidde CEO Hutchison Ports ECT Rotterdam: Gesteld werd dat het stikstofprobleem verlammend werkt op het investeringsklimaat. Rotterdam dreigt de boot te missen in de strijd met havens als Hamburg en Antwerpen. Hoe lossen we dat op? 

2 Ben Maelissa, directeur/eigenaar van Danser Group stelde dat er jaarlijks een tekort van 1 tot 1,4 miljard euro is voor het onderhoud van vaarwegen, bruggen en sluizen. Er moet geinvesteerd worden in onderhoud van infrastructuur of Nederland wordt onaantrekkelijker voor investeerders en bedrijven.

3  Managing Director BP Raffinaderij Rotterdam Karen de Lathouder vertelde over de waterstofeconomie: Kan Rotterdam dé waterstofhub van Nederland worden? 

.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!