woensdag 26 januari 2022

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Varend-sjorren Foto Ries van Wendel de Joode courtesy PoR

Varend sjorren verboden boven de 170 meter

28 augustus 2021 (de redactie)

Sjorren, het vastzetten of losmaken van lading op schepen, is essentieel voor de zeescheepvaart. Niet in de laatste plaats het vastzetten van containers; als het daar misgaat kukelen er al snel meerdere 13 meter lange kolossen overboord. Het al varend losmaken of vastzetten van containers is in de rush van tijdwinst van de snelle overslag, soms een slechte want soms risicovolle handeling. Sinds april is het dan ook in de Rotterdamse haven verboden voor alle zeeschepen dat containers en andere goederen al varend vast- of losgemaakt worden.

Handhaving

Tot nu toe beperkte het Havenbedrijf zich tot het geven van voorlichting. maar vanaf 1 september gaat de divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam daadwerkelijk handhaven bij overtredingen van de nieuwe regelgeving van de Havenverordening inzake varend sjorren. 

Conform de Havenverordening mag er in het beheersgebied van de Rotterdamse haven aan de kade alleen gesjord worden door bemanning bij schepen kleiner dan 170 meter. Langere schepen mogen alleen door vergunde sjorbedrijven worden gesjord.

Hoe verbaliserend wordt opgetreden laat het Havenbedrijf in het midden. Het Openbaar Ministerie bepaalt uiteindelijk hoe hoog de boete zal zijn bij overtredingen.

De aangenomen wijzigingen zijn terug te vinden in het Gemeenteblad 2021 nr. 121493 en de vernieuwde versie van de Havenverordening via overheid.nl.

Zie ook:

Lees meer over:

haven scheepvaart
Deel dit bericht met je vrienden!