zondag 19 september 2021

weekZine over stad, cultuur
en wereld

Staatssteun voor waterstofprojecten

6 augustus 2021 (een van de redacteuren)

Om valse concurrentie te voorkomen en om - voor alle partijen schadelijke handelsoorlogen tussen landen te voorkomen-  ziet de EU er op toe dat lidstaten de Europese regels voor staatssteun niet overtreden. Vanwege de door klimaatverandering grote urgentie van de energietransitie wordt hiervoor  bij waterstofprojecten een uitzondering gemaakt. 

Gemeenschappelijk Europees belang

Vanwege het belang van de ontwikkeling van die projecten creëert de Europese Unie nu wel de mogelijkheid om voor overheden om steun te geven aan individuele projecten. Die projecten moeten daarvoor op de IPCEI-lijst komen. IPCEI staat voor ‘Important Project of Common European interest’. Dit is een Europese regeling die landen de mogelijkheid biedt extra steun te geven aan projecten. 

Helft projecten uit Rotterdam

Nederland heeft nu voor 25 projecten deze IPCEI-status aangevraagd bij de Europese Unie. Dat wil dus nog niet zeggen dat deze projecten ook daadwerkelijk op de lijst komen of dat ze de benodigde financiële steun krijgen. (Één van de 25 projecten op de IPCEI-lijst wordt niet met name genoemd, vandaar dat sprake is van 24 en 25 in deze tekst.) 12 van de 24 projecten op de Nederlandse lijst bevinden zich in Rotterdam. Zo blijkt uit de lijst met projecten die eind juni door Nederland is aangedragen voor de IPCEI-regeling voor waterstof. 

Rotterdamse projecten waarvoor de IPCEI-status is aangevraagd betreffen onder andere de productie van groene waterstof (door Shell, BP-Nobian, Uniper en Vattenfall-Air Liquide), de aanleg van buisleidingen voor waterstof in Rotterdam, de import van waterstof, en de toepassing van waterstof als brandstof voor wegtransport en binnenvaart.

Het verlenen van (financiële) steun door de overheid is nodig om waterstofprojecten van de grond te laten komen. Tegelijkertijd kunnen subsidies de Europese interne markt, een van de pijlers onder de Europese Unie, verstoren.  Dat maakt de mogelijkheid om staatssteun te geven aan individuele projecten uitzonderlijk.

 

Zie ook:

Lees meer over:

Energietransitie Waterstof
Deel dit bericht met je vrienden!