vrijdag 20 mei 2022

webZine over Stad, Cultuur
en Wereld

Rutte bij de regeringsverklaring Bld V&M via NPO politiek

Uit de regeringsverklaring van Rutte IV: Beschermen en verdedigen wat wezenlijk is

19 januari 2022 (een van de redacteuren)

In de meeste media kregen Geert Wilders wegens zijn op de persoon spelen en kamervoorzitter Vera Bergkamp wegens haar niet ingrijpen de meeste aandacht. Je zou bijna vergeten dat er ook nog een inhoud in de regeringsverklaring stond. En laat toevallig die inhoud precies gedeeltelijk op de tweedracht slaan, waar Wilders' toon geacht wordt mede debet aan te zijn.       

Premier Mark Rutte: We hebben al langer te maken met sluimerende onvrede en onderliggende spanningen in de samenleving. Die waren er ook al voor corona. Maar in deze periode komen ze nog eens extra onder een vergrootglas te liggen. Tegenstellingen worden scherper. Het publieke debat verhardt. En de onderlinge solidariteit lijkt minder vanzelfsprekend te worden. En toch…. Toch slaat het overgrote deel van de Nederlanders zich met veerkracht en verantwoordelijkheidsgevoel door deze moeilijke periode heen. Met compassie en mildheid naar elkaar. En ook met saamhorigheid en gemeenschapszin. Als vrijwilliger, mantelzorger, klassenouder, of gewoon als nabij familielid, behulpzame buur of goede vriend. Lang niet iedereen staat met de rug naar anderen. Lang niet iedereen is alleen maar boos en pessimistisch en al helemaal niet de hele tijd. Integendeel, de meeste mensen maken er gewoon dag na dag het beste van. Dat is misschien minder goed hoorbaar en zichtbaar, maar juist de veerkracht van die grote stille meerderheid is hoopgevend en verdient steun.

We moeten beschermen en verdedigen wat wezenlijk is

We moeten samen werk maken van verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid, meer luisteren en minder snel oordelen, meer verbinden en minder verdelen.

We moeten ons verzetten tegen iedere poging om maatschappelijke spanningen doelbewust verder aan te wakkeren.

We moeten ons uitspreken wanneer harde wetenschappelijke kennis wordt afgedaan als ‘ook maar een mening.’

We moeten ons, met onze internationale bondgenoten, teweer stellen tegen iedere bedreiging van de internationale rechtsorde.

En bovenal moeten we met elkaar een harde grens trekken als onze democratische rechtstaat wordt aangevallen en moedwillig geschaad.

Want het is niet normaal democratisch genomen besluiten te ondergraven. Het is niet normaal dat politieagenten en ambulancepersoneel met geweld te maken krijgen, dat journalisten en advocaten moeten leven met bedreigingen en dat politici en bestuurders beveiliging nodig hebben. Sterker nog: dat is onacceptabel en we mogen dat dus ook nooit normaal gaan vinden. En dat gaat ook om de manier waarop wij als politici met elkaar omgaan en met welke woorden we het debat met elkaar voeren, dat scherp mag zijn op de inhoud, maar wel respectvol in het persoonlijke.

We moeten, kortom, beschermen en verdedigen wat wezenlijk is en dat is een opdracht die ons allemaal aangaat, binnen de politiek en daarbuiten.

Mevrouw de voorzitter, vanuit deze gedachte wil het nieuwe kabinet er zijn voor alle inwoners van het Koninkrijk – en zeker voor die grote groep mensen die we niet altijd horen. Het wil concrete oplossingen bieden voor concrete problemen van nu en straks. En dat begint natuurlijk met de enorme impact van corona op het leven van mensen en met de vraag: wat is er nodig om met corona te leren leven en hoe kunnen we paraat staan voor een volgende pandemie? Maar over deze crisis heen kijkend, zijn het vooral ook andere grote onderwerpen die in het hart liggen van het coalitieakkoord. Want de toekomst wacht niet.

Lees hier de hele verklaring 

 

Zie ook:

Lees meer over:

coalitieakkoord
Deel dit bericht met je vrienden!