zaterdag 18 september 2021

weekZine over stad, cultuur
en wereld

Jan Willm Verheij, voorzitter van de enquĂȘtecommissie Warmtebedrijf

TwynstraGudde gaat onderzoek Warmtebedrijf uitvoeren

26 februari 2020 (de redactie)

Voor de keuze van het onderzoeksbureau is een Meervoudig Onderhandse Aanbesteding (MOAP) gedaan. Drie partijen hebben zich ingeschreven en zijn beoordeeld door de op 30 januari benoemde leden en griffier van de onderzoekscommissie. De selectie heeft plaatsgevonden aan de hand van vier gunningscriteria: Planning, Onderzoeksmethode (type en vorm), Interview en Prijs. Deze week is de opdracht gegund aan onderzoeksbureau TwynstraGudde. De onderzoekers hebben ruime ervaring met raadsonderzoek, kennis van de Rotterdamse context en expertise op het gebied van deelnemingen, aanbesteding/contractmanagement en de warmtemarkt.

Tijdens de raadsvergadering van 12 november 2019 werd de door Jan Willem Verheij (VVD) en anderen ingediende motie ‘Enquête Warmtebedrijf’ met algemene stemmen aangenomen. Deze motie riep op een raadsonderzoek in te stellen naar het Warmtebedrijf.

Onderzoekscommissie
De raadsenquête is het zwaarste controlemiddel van de raad. Tijdens een raadsenquête kunnen betrokken (oud-)ambtenaren en bestuurders verplicht worden te verschijnen voor de onderzoekscommissie. Ook is verhoor onder ede mogelijk.

De raad benoemde eerder Ellen Verkoelen (50PLUS) als plaatsvervangend voorzitter. De onderzoekscommissie bestaat - naast Jan-Willem Verheij - uit Stephan Leewis (GroenLinks), Robin de Roon (D66) en Tanya Hoogwerf (LR).

De commissie wordt ondersteund door de raadsgriffie en dus nu ook het externe onderzoeksbureau TwynstraGudde.

Tot de start van eventuele openbare verhoren worden over het verloop van het onderzoek geen mededelingen gedaan. De enquêtecommissie vergadert in beslotenheid.

Wat wordt onderzocht?
De gemeenteraad onderzoekt de vraag: ‘Hoe is de besluitvorming in relatie tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid van de gemeente in het dossier Warmtebedrijf verlopen vanaf het initiatief tot oprichting in 2005 tot 1 januari 2020 en welke lessen zijn daaruit te trekken?’. Verschillende subvragen scherpen deze vraag aan. Denk hierbij aan maatschappelijke en financiële afwegingen en het managen van risico’s.

De resultaten van het onderzoek worden komende herfst in de raad besproken.

Deel dit bericht met je vrienden!