woensdag 20 oktober 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Statistiek CBS tussen 9 maart en 24 mei circa 10.000 coronaslachtoffers

29 juli 2020 (een van onze verslaggevers)

Tussen 9 maart en 24 mei zouden volgens berekeningen van het CBS tussen de 8600 en 11700 Nederlanders overleden zijn aan het coronavirus. Dat is aanzienlijk hoger dan de officiele cijfers zoals het RIVM die registreert.

Corona heeft een duidelijke invloed gehad op de sterfte sinds begin maart 2020. Een nieuwe methode van het CBS, het zogenaamde dynamisch regressiemodel, om de wekelijkse 'oversterfte' door COVID-19 te schatten, biedt een consistente inschatting van de onzekerheid rondom de oversterfte. Het CBS is, zoals het een wetenschappelijk instituut past, voorzichtig in zijn formuleringen en vervolgt 'en kan de relatie duiden tussen de geregistreerde COVID-19 sterfte en de totale sterfte gerelateerd aan corona'.

Het door het CBS ontwikkelde dynamische regressiemodel zou preciezer zijn waar het gaat om kortere tijdsperioden en wanneer de geregistreerde COVID-19 sterfte sterk toe- of afneemt. 

Dat de cijfers van RIVM en die van het op oversterfte gebaseerde CBS statistische model afwijken is op zich niet verassend. In een bevolking van meer dan 17 miljoenen met een jaarlijkse sterfte van rond de 152000 (2019) zijn zeker bij overlijden op hoge leeftijd veel onduidelijke doodsoorzaken. Juist daar dus kunnen cijfers en berekeningen als die van het CBS uitkomst bieden. Verassend is de wat grotere mate van zekerheid die het CBS met het model zegt te hebben.  

Het volledige CBS rapport is hier te lezen. 

Zie ook:

Lees meer over:

corona
Deel dit bericht met je vrienden!