zondag 22 mei 2022

webZine over Stad, Cultuur
en Wereld

Bld. european parliament YT

Stap voorwaarts voor 'Green Deal'

28 april 2021 (een van de redacteuren)

De Europese klimaatwet is een van de belangrijkste elementen van de Europese Green Deal. Afgelopen week is daartoe weer een belangrijke stap gezet met een voorlopig akkoord daarover tussen de verschillende medewetgevers. 

'De klimaatwet zal richting geven aan het groene herstel van de EU en voor een sociaal rechtvaardige groene transitie zorgen. Met het akkoord van vandaag versterken we ook onze wereldwijde positie als leider bij het aanpakken van de klimaatcrisis,' aldus Frans Timmermans

De toezegging van de EU om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken en de tussentijdse doelstelling om de netto broeikasgasemissies tegen 2030 met ten minste 55 % te verlagen in vergelijking met 1990 worden hiermee in wetgeving vastgelegd. Dit akkoord over de Europese klimaatwet is een belangrijke mijlpaal voor de Commissie-Von der Leyen, aangezien hiermee een van de voornemens uit de politieke beleidslijnen van de voorzitter van juli 2019 wordt verwezenlijkt.

De toezegging van de EU om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken en de tussentijdse doelstelling om de netto broeikasgasemissies tegen 2030 met ten minste 55 % te verlagen in vergelijking met 1990 worden hiermee in wetgeving vastgelegd. Het akkoord over de Europese klimaatwet is een belangrijke mijlpaal voor de Commissie-Von der Leyen, aangezien hiermee een van de voornemens uit de politieke beleidslijnen van de voorzitter van juli 2019 wordt verwezenlijkt. 

Behalve de bijdrage die het levert aan de doelstellingen van klimaatneutraliteit in 2050, versterkt het akkoord het Europees kader voor klimaatactie doordat het de volgende elementen bevat:

  • een ambitieuze klimaatdoelstelling om de netto broeikasgasemissies tegen 2030 met ten minste 55 % te verlagen in vergelijking met 1990, met duidelijkheid over de bijdrage van emmissieverlagingen en -verwijderingen;
  • erkenning van de noodzaak de koolstofput van de EU te versterken door de verordening inzake landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw ambitieuzer te maken, waarvoor de Commissie in juni 2021 voorstellen zal doen;
  • een proces om een klimaatdoelstelling voor 2040 vast te stellen, rekening houdend met een door de Commissie te publiceren indicatieve begroting voor broeikasgassen voor de periode 2030-2050;
  • een verbintenis voor negatieve emissies na 2050;
  • de oprichting van een Europese wetenschappelijke adviesraad inzake klimaatverandering, die onafhankelijk wetenschappelijk advies zal verlenen;
  • strengere bepalingen inzake aanpassing aan de klimaatverandering;
  • sterke samenhang met de doelstelling van klimaatneutraliteit in alle beleidsmaatregelen van de Unie;
  • een toezegging om, samen met de desbetreffende sectoren, sectorspecifieke stappenplannen op te stellen om verschillende sectoren van de economie op weg naar klimaatneutraliteit te helpen.

Het voorlopige politieke akkoord moet nog worden goedgekeurd door de Raad en het Parlement voordat de formele vaststellings­procedure kan worden gestart. Het voorlopige akkoord werd gesloten door het Portugese voorzitterschap van de Raad en de vertegenwoordigers van het Europees Parlement, op basis van hun mandaat daartoe van Raad en parlement. 

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!