dinsdag 26 oktober 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Pris Roos

Stadstekenaars 2020 bekend: Pris Roos, Erico Smit en Frank Stoks

15 april 2020 (de redactie)

Het begint inmiddels een traditie te worden: Rotterdamse stadstekenaars. De stadstekenaars van 2020 zijn Pris Roos, Eric Smit en Frank Stoks. Het thema luidt dit jaar: Mensen maken de stad.

Uit het juryrapport:

“Het is moeilijk om eind maart 2020 een juryrapport te schrijven. Te veel klaroengeschal moet worden vermeden, iedereen is in staat van opperste paraatheid om andere zaken dan waarvoor de jury ‘bijeenkwam’. Anderzijds is het ook zo dat het leven doorgaat, dat we willen dat kunstenaars hun werk kunnen voortzetten. En later willen we kunnen zien hoe Rotterdam er aan toe was in 2020, toen het Coronavirus de gehele wereld in zijn greep had. Dat zijn de redenen waarom Stadsarchief Rotterdam en CBK Rotterdam besloten de Stadstekenaars 2020 (in een wat andere vorm) wél te laten doorgaan (…).”

Pris Roos, foto is van Twitter

Pris Roos is een Rotterdamse die met beide benen in de samenleving staat. De verhalen waar normaal geen gehoor voor is, vinden hun weg in haar tekeningen. Haar kleurrijke portretten doen denken aan de Afrikaandermarkt en bruisende toko’s, dezelfde waarmee Pris is opgegroeid. Zij kijkt écht naar mensen, waar komen zij vandaag, welke reis hebben zij afgelegd? En legt dit vast in heel directe beelden. Het zou interessant zijn als zij kan laten zien hoe de mensen omgaan met deze wereldwijde ramp.
Meer informatie

Erico Smit is geïnspireerd door Japanse mangastrips, hij werkt op de huid van de tijd en is door zijn veelzijdigheid in staat om een graphic novel te maken. Smit belooft een ander Rotterdam te laten zien, de zijstraten van Rotterdam. Nu de Koopgoot is uitgestorven, is de jury erg benieuwd hoe het dagelijks leven wordt opgepakt in die zijstraten. Zijn lijnenspel en kleurgebruik hebben iets onheilspellends. Een sfeer die goed past bij deze opdracht.
Meer informatie

Franks Stoks, foto is van Facebook

Frank Stoks is een echte stadstekenaar. Wie in Rotterdam onderweg is komt hem tegen op straat, altijd met pen en papier in de hand – geconcentreerd kijkend naar zijn onderwerp, zit hij driftig te tekenen. De tekeningen van Stoks hebben een sterke verhalende kwaliteit en hij blijft zichzelf ook technisch uitdagen door gebruik van verschillende tekenmaterialen, analoog en digitaal. In zijn motivatie omschreef Stoks zichzelf als ontdekkingsreiziger – die gave om een nieuwe wereld in beeld te brengen, zal hij nodig hebben.
Meer informatie

Vervolg juryrapport:

Het is moeilijk om eind maart 2020 een juryrapport te schrijven. Te veel klaroengeschal moet worden vermeden, iedereen is in staat van opperste paraatheid om andere zaken dan waarvoor de jury ‘bijeenkwam’. Anderzijds is het ook zo dat het leven doorgaat, dat we willen dat kunstenaars hun werk kunnen voortzetten. En later willen we kunnen zien hoe Rotterdam er aan toe was in 2020, toen het Coronavirus de gehele wereld in zijn greep had. Dat zijn de redenen waarom Stadsarchief Rotterdam en CBK Rotterdam besloten de Stadstekenaars 2020 (in een wat andere vorm) wél te laten doorgaan en het resultaat van de juryberaadslaging in dit juryrapport op te tekenen.

Na een pilotproject in 2018, waarbij tien Rotterdamse kunstenaars tien verschillende gebouwen van de Rotterdamse architect Hugh Maaskant vastlegden, en de editie in 2019 waarbij drie kunstenaars de stad vanuit de thema’s straatcultuur, stadslandbouw en sport tekenden, kozen Stadsarchief Rotterdam en CBK Rotterdam dit jaar voor het thema Mensen maken de stad. We schreven in de oproep: of we het nou willen of niet, Rotterdam bonkt en bruist als nooit tevoren, en soms schuurt het wat. Wie Rotterdam alleen kent van pak ‘m beet twintig jaar geleden zal ademloos raken bij het zien van alle mensen die nu met elkaar Rotterdam zijn. Wij zoeken drie stadstekenaars die gewapend met een schetsboek dat nieuwe Rotterdam vastleggen. Niet door alleen middel van gebouwen, maar vooral de mensen die onze stad maken – op straat, aan het werk, jongeren, ouderen, in de tram, op de meubelboulevard, de Chinese supermarkt, de barbier, in het Zuiderpark, aan het Charloisse Hoofd, patat etend op de Afrikaandermarkt of de Binnenrotte, flanerend over de Hoogstraat tussen Bogatir en Woei – kortom, de hele stad waar mensen met elkaar zijn en met elkaar leven, ontmoetingen op de vierkante meter. Aldus de oproep.

Door de uitbraak van het Coronavirus en de maatregelen die wij namen conform de landelijke richtlijnen inzake verdere verspreiding ervan, kon de geplande jurybijeenkomst niet doorgaan. De vraag was natuurlijk ook of we Stadstekenaars 2020 sowieso wel wilden laten plaatsvinden. Al gauw ontstond er tussen de juryleden een virtueel gesprek over de vraag of het verstandiger is ervoor te zorgen dat iedereen de gewenste sociale distantie in acht neemt en gewoon thuisblijft óf dat het gewoon de taak van ons is om direct verslag te doen van wat nu al als een ingrijpende gebeurtenis in de bestaande wereldorde kan worden gezien. Wij kozen uiteindelijk voor het laatste. In onze brief aan de 52 kunstenaars die hun documentatie hadden ingediend voor het thema Mensen maken de stad schreven wij het belangrijk te vinden dat er getekend wordt. Én dat Rotterdamse kunstenaars de gelegenheid krijgen hun beroep uit te oefenen en in hun onderhoud te voorzien, hoe bescheiden die bijdrage daaraan ook moge zijn. En in plaats van te wachten tot het gewone leven weer begint, denken wij dat het van groot belang is de stad nu vast te leggen – het surreële, het unheimliche, maar ook de solidariteit, de creativiteit. Daarom hebben wij besloten uit de 52 inzenders er 3 te kiezen die per direct aan de slag gaan met Rotterdam in tijden van Corona. Dat zal in alle gevallen een persoonlijk verslag zijn van wat er nu met ons gebeurt. Uiteraard gaan we op een gegeven moment praten over welke tekeningen in het Stadsarchief worden opgenomen. Of en hoe een presentatie in de Kunsthal plaatsvindt. Maar voor nu willen we gelegenheid creëren om 3 kunstenaars hun blik op onze werkelijkheid te laten geven. Het Stadsarchief en CBK Rotterdam zullen in de komende weken met enige regelmaat krabbels, schetsen, tekeningen van deze 3 kunstenaars in dit proces publiceren op onze sociale media.

Met de kunstenaars spreken wij uiteraard af dat zij iedere instructie die de overheid en het RIVM geven over bescherming van zich en van anderen te allen tijde 100% in acht zullen nemen.
En dan komen we toch aan op het punt dat ieder juryrapport in de kern is: namelijk het bekend maken van de winnaars. Maar allereerst de constatering van de jury dat het niveau van de inzenders dit jaar bijzonder hoog was en dat het thema Mensen maken de stad voor velen ook een hele persoonlijke uitdaging is. Dat maakt de keuze bijzonder moeilijk. En die werd nog lastiger toen besloten werd dat het thema Rotterdam in tijden van Corona is. In feite vraag je dan van de kunstenaars niet alleen de mensen (die de stad maken) vast te leggen, maar mensen die zich staande moeten houden in een crisissituatie, in een stad die leeg en verlaten is, een stad in noodtoestand, niet het hippe Rotterdam dat de stad uit swingt, het Rotterdam dat wij zo graag zien. En daarbovenop zijn de kunstenaars in dit geval niet alleen maar observators, nee, zij zijn net zo kwetsbaar als de mensen die ze gaan vastleggen, ze zijn evenzo deel van die stad in noodtoestand. Dat vraagt volgens de jury om krachtige tekenaars, die zich heel goed en snel kunnen inleven in de nieuwe condities van de stad en vanuit hun sociale distantie humaan en empathisch verslag weten te doen.

Hoe moeilijk de keuze ook was, de jury heeft met overtuiging Pris Roos, Erico Smit en Frank Stoks gekozen tot Stadstekenaars 2020 en wenst hen veel succes en wijsheid met de moeilijke opgave Rotterdam in tijden van Corona vast te leggen.

Deel dit bericht met je vrienden!