zondag 19 september 2021

weekZine over stad, cultuur
en wereld

Sørensen vraagt zich een-en-ander af (1)

10 januari 2016 (Ronald Sørensen)

Toen Leefbaar Rotterdam bijna zes jaar geleden de burgemeester bij zijn aantreden een gefrankeerde enveloppe gaf om zijn tweede paspoort in terug te sturen werd daar uiteraard schande van gesproken. Zonder dat ook maar een seconde naar onze argumentatie werd geluisterd. Een bekend fenomeen: Het is van Leefbaar Rotterdam... dus automatisch fout! Toch wilde wij een in onze ogen onbegrijpelijke regeling aan de kaak stellen.

...de Nederlandse staat juridische ongelijkheid laat bestaan
Toen in de jaren 80 de eerste Marokkanen en Turken naar ons land kwamen hadden de landen van herkomst alle belang bij het vasthouden van de band met hun ingezetenen. Beide landen profiteerden van de enorme deviezenstroom richting hun banken.
Om er voor te zorgen dat die stroom zou aanhouden stuurde ze snel nationalistische imams, die integratie tegenwerkten en gaven ze hun ingezetenen niet het recht hun nationaliteit op te geven.
De enige manier om die nieuwe Nederlanders dus te helpen en b.v. te voorkomen dat ze – al zijn ze in Nederland geboren – hun dienstplicht in Turkije moeten vervullen – is ze een excuus te geven door zelf wetten te maken, die hen kan helpen bij de keuze. Ze kunnen dan zeggen: ,,We willen niet, maar we moeten wel!”

Een democratische en fatsoenlijke samenleving valt en staat bij een rechterlijke macht wiens uitspaken gerespecteerd en uitgevoerd worden.
In ons land lopen veel burgers, die naast de Nederlandse ook een andere nationaliteit hebben. Veel landen - waaronder alle islamitische staten - leveren hun ingezetenen niet uit aan andere landen. In de praktijk kan een Nederlander met een dubbel paspoort na zijn of haar veroordeling dus afreizen naar het land van herkomst en zo de straf ontlopen.
Dat kan natuurlijk ook al voordat er überhaupt een strafzaak is gestart. Iemand met één paspoort heeft die mogelijkheid niet! Lijkt me fundamentele door de staat getolereerde juridische ongelijkheid.

Merkwaardig dat we dat dus als staat toestaan? We kunnen toch een wet maken om mensen, die vasthouden of moeten vasthouden aan hun tweede nationaliteit tot een keuze te dwingen? Nederlander graag of niet! Uiteraard alleen als ze een paspoort willen behouden van landen waarmee we geen uitleveringsverdrag hebben.
Daarnaast kunnen we toch ook een wet maken om mensen die hun straf ontlopen door af te reizen naar hun ‘veilige’ thuisland hun Nederlanderschap af te nemen? Of blijven we liever uit politiek correcte blindheid met twee maten meten?

Nog iets waarom we de nieuwe ingezetenen moeten helpen met wetgeving. In vrijwel alle islamitische landen worden de mensenrechten met voeten getreden! Vrouwen zijn sowieso tweede rang en religieuze minderheden worden onderdrukt.
Alle liberale vrijheden waaraan onze burgers zo gewend zijn bestaan daar niet. Marokko is een absolute monarchie en Erdogan van Turkije voert oorlog tegen zijn eigen bevolking. Daar wil je toch niet officieel bij horen als vrijheidlievende Nederlander?

Helpen met wetgeving dus.

 

 

 

 

 

 

Lees meer over:

Leefbaar
Deel dit bericht met je vrienden!