maandag 6 juli 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

Snel gaswinnen ‘kortebaanschaatsen’

8 februari 2013 (door Geert-Jan Laan)

Rotterdam is al vanaf 2011 de tweede haven van Europa als het gaat om opslag en doorvoer van LNG (Liquefied Natural Gas, oftewel vloeibaar aardgas). De Europese Commissie trekt voor de komende jaren 2,1 miljard euro uit om in 139 andere zeehavens en belangrijke Europese binnenhavens LNG-opslagstations te bouwen. Het plan is onderdeel van de EU-strategie om te komen tot gebruik van schonere brandstof.

In dat licht is het opvoeren van de aardgaswinning in Groningen minstens vreemd te noemen. Je zou denken dat de overheid alle aandacht op Rotterdam zou richten om een belangrijke Europese speler op de LNG-doorvoermarkt te worden.

Maar ook de gevolgen van die opgevoerde winning is nogal ‘heftig’. Het besluit van minister Kamp en het kabinet om ondanks de toename aan aardbevingen in Noord-Groningen voorlopig door te gaan met het opgevoerde niveau van aardgaswinning lijkt begrijpelijk om begrotingstechnische redenen. Maar het is kortebaanschaatsen.
De bewoners van dat gebied, die toch steeds meer de lasten dan de lusten van onze nationale zilvervloot ondervinden, zullen daar diep ongelukkig over zijn. Maar afgezien van begrotingstekorten op de korte termijn is het besluit op langere termijn rampzalig.
Ook al was er in Noord-Groningen geen sprake van een toenemend aantal zwaardere aardbevingen dan nog moeten grote vraagtekens worden gezet bij het versneld oppompen van aardgas.

Je zou denken dat de overheid alle aandacht op Rotterdam zou richten om een belangrijke Europese speler op de LNG-doorvoermarkt te worden. Foto: Port of Rotterdam

Wie enige toekomstvisie heeft op ons energieverbruik op langere termijn weet dat in deze woelige wereld het een Nederlands belang is dat het gasveld bij Slochteren zich ontwikkelt tot een strategische reserve die in tijden van nood kan worden ingezet.
De middelen daarvoor zijn er. De pijpleidingen uit Noorwegen en Rusland. Maar ook de aanvoer van vloeibaar gas naar Rotterdam en binnenkort de Eemshaven.
En dat tijdelijke begrotingstekort? Vanaf het begin van de aardgaswinningen in Nederland hebben aandeelhouders Shell en Esso miljarden verdiend aan de exploitatie van het aardgas. Het verminderen van de aardgaswinning tot het vorige niveau zou de staat tussen de 2 en 2,5 miljard euro aan inkomsten schelen.

Een eenmalige ‘jubileumheffing’ van die omvang betalen deze oliemaatschappijen natuurlijk met plezier.

 

Deel dit bericht met je vrienden!

De toekomst is vandaag, de geschiedenis wordt morgen geschreven