dinsdag 18 januari 2022

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Museum Boijmans Van Beuningen Stadsingang Bld Mecanoo

Sloop 'Belgisch' deel Boijmans sprong achteruit voor het museum

4 december 2021 (Ronald Glasbergen)

Het college van B&W en de directie van Museum Boijmans Van Beuningen hebben met elkaar een definitief renovatieplan voor het museumgebouw vastgesteld. Daarin wordt een groot deel van de wensen van een ambitieuze renovatie nu gerealiseerd. Dat is mooi, want zoals we eerder publiceerden, was die renovatie om verschillende redenen wel nodig. 

Het wordt intussen haast achteloos vermeldt in het gemeentelijk persbericht:  
'Het totaal aantal meters tentoonstellingsruimte neemt in deze aanpak af, omdat het bouwdeel Robbrecht en Daem wordt gesloopt.

Verdwijnen bouwdeel Robbrecht en Daem is cultuurvernietiging

Er is wellicht veel goed aan de renovatieplannen van Mecanoo voor Boijmans maar de sloop van  bouwdeel van Robbrecht en Daem hoort daar niet bij. De Belgische architecten wier uitbreiding bouwdeel in 2003 werd opgeleverd, zou moeten wijken voor de verbouwing.

Dat is behalve overbodig ook in meerdere opzichten jammer. Qua architectuur voegt het gebouw met zijn bijzondere gevels heel specifieke kwaliteit toe, die juist de modernistische dozenstapeling van Bodon en de traditionelere museum opvatting van Van der Steur goed aanvult. Het voegt een boeiende laag toe. 

Daarnaast voltooit het bouwdeel van Robbrecht en Daem stedebouwkundig  het doorlopend straatprofiel van de Witte de Withstraat aan de overzijde richting Museumplein en levert zo een waardevolle aanvulling van het idee van een continue stad. Dat was en is juist in een stad vol discontinuiteiten en incidenten een boeiende maar ook logische toevoeging. Het maakte het gebied stedelijker. 

Het zou de opdrachtgevers, het museum en het college sieren als ze het voor het overige uitstekende architectenbureau Mecanoo vanuit een basissituatie -waarin het bouwdeel van Robbrecht Daem als gegeven en kwaliteit wordt gezien - zouden aansturen. En als het college en Boijmans niet bij voorbaat van de overbodige en schadelijke sloop van dit nog geen twintig jaar oude monumentale bouwdeel zouden uitgaan. Ook het beoogde totaalbudget en de bouwtijd geven voor een dergelijke benadering alle aanleiding.  

Geplande investering 223 miljoen; open in 2029

In totaal gaat het om een investering van € 223 miljoen. Dat is € 44 miljoen euro meer dan de eerder door de raad beschikbaar gestelde middelen. Ongeveer de helft wordt, bij instemming van de gemeenteraad, bekostigd vanuit het Integraal Huisvestings Plan en een kleiner deel uit het Cultuurplan 2026-2029. De andere helft neemt Boijmans voor haar rekening en bestaat uit bijdragen van derden via een nog te starten campagne.

De openstelling van het museum is voorzien halverwege 2029; per jaar verwachten gemeente en museum daarna ongeveer 350.000 bezoekers.

Tijd genoeg dus om op de huidig ingeslagen weg terug te keren. Intussen wordt het voorstel aan de raad voor en wordt op 7 december besproken in de commissie MPOF en legt het college het voorstel op 16 december aan de raad voor.

 

 

 

 

in het voorliggende renovatieplan wordt onder meer de entree verruimd en de routing door het gebouw verbeterd. Ook de monumentale kwaliteit van de bouwdelen Bodon en Van der Steur wordt teruggebracht. Aan de zuidzijde van het museum komt een belvedère met daaronder een toegang tot een volwaardig logistiek centrum, waarin kunst, andere logistieke stromen en afval gescheiden kunnen worden. Dat is een flinke bijdrage aan de bruikleenpositie van het museum. Grofweg driekwart van de wensen uit het ambitiescenario worden op deze manier gerealiseerd.  

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!