donderdag 2 juli 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

Signalen uit de Westerse Beschaving Nr. 42

28 februari 2018 (door Rein Heijne)

Een halbe zool

Wanneer je vroeger als kind wel eens thuiskwam met een sterk verhaal over wat je die dag beleefd had, dan werd er vaak meesmuilend en ietwat meewarig tegen je geglimlacht. Meestal was dan de reactie “Hé kleine opschepper, halve zool die je bent, je hebt een te grote broek aangetrokken.”

Veel hedendaagse politici hebben nogal eens de neiging om ook “een te grote broek aan te trekken”. Niet alleen om daarmee stemmen te winnen bij verkiezingen maar ook bij hun optreden tegenover politieke tegenstanders. Het gevaar daarvan is dat zij het risico lopen om inschattingsfouten te maken en later door de mand vallen. Omdat de grote wereld wat complexer is dan zij met een simpele gedachtegang menen te kunnen beoordelen.

Opnieuw is het een Nederlands politicus die onlangs blijk heeft gegeven niet helemaal te weten hoe de grote wereld in elkaar steekt. Maar dan toch de euvele moed heeft gehad om een te grote broek aan te trekken. Met veel aplomb speldde hij zijn gehoor op een congres van liberalen iets over zijn zogenaamde internationale ervaring op de mouw. Dat sterke verhaal werd overigens door zijn liberale kameraden slaafs voor zoete koek geslikt.

Binnenlands hoeft een dergelijk optreden nog niet tot grote problemen te leiden maar bij het voeren van een buitenlands beleid kan dat funeste gevolgen hebben, zeker wanneer je net minister ben geworden. Onlangs moest oud-minister en oud-secretaris-generaal van de NAVO, de heer Jaap de Hoop Scheffer, bekennen dat hij de Russische reactie op de snelle uitbreiding van de NAVO heeft onderschat, en dat hierdoor Rusland in de hoek werd gedreven. Wij moeten daarom de rode lijn van Rusland respecteren, aldus De Hoop Scheffer nu.Beide politici vormen een goed voorbeeld hoe zij, als gevolg van een decennialange indoctrinatie over het Russische gevaar, geen enkele blijk van inzicht en interesse hebben getoond in de geschiedenis en cultuur van het Russische volk. En daardoor ook geen enkel oog hadden voor Russische geopolitieke belangen.

Met enige weemoed moet ik terugdenken aan Max van der Stoel, de stille en onkreukbare diplomaat die groot voorvechter van de mensenrechten was. Die zodoende een belangrijke rol op het wereldtoneel heeft gespeeld en alom werd gerespecteerd. Van der Stoel wist tenminste wat diplomatiek en respectvol optreden inhield.

Maar dankzij Halbe Zoolstra is Nederland nu de risee van de wereld geworden.

Rein Heijne

Bestuurslid Huis van Erasmus

 

Deel dit bericht met je vrienden!

De toekomst is vandaag, de geschiedenis wordt morgen geschreven

Vandaag&Morgen is een uitgave van Stichting Third Road. Steun onze verslaggeving op NL55 INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road