woensdag 18 mei 2022

webZine over Stad, Cultuur
en Wereld

Rotterdamse haven trekt jongeren aan

26 november 2011 (Hans Roodenburg)

Pleurt op met je haven.’ De gratis krant DePers heeft nogal wat teweeggebracht in Rotterdam met deze kop in haar uitgave van 9 november.Een kop die de lading van het artikelgrotendeels niet dekte.Koppen maken is kennelijk voor populariteitskranten als DePers belangrijker dan het realistisch weergeven van de feiten.

Ook het plaatselijke AD Rotterdams Dagblad en enkele radiozenders hebben aandacht besteed aan de toekomstige instroming van havenwerkers. Of er grote tekorten aan nieuwe werknemers gaan ontstaan, is maar zeer de vraag.

Media zoals DePers, die zijn krantenkop had gebaseerd op een wervingsactie in Rotterdam-Zuid om kansloze jongeren naar de haven te lokken, doen net alsof er in de Rotterdamse haven alleen nog maar zwaar, vies en onaangenaam werk is tegen minimumlonen.

Dat is al tientallen jaren niet het geval. Zelfs voor de allerlaagste functies is al een opleiding noodzakelijk. Het Scheepvaart & Transport College (STC) in Rotterdam heeft thans circa 5000 jonge leerlingen en zal haar opleidingscapaciteiten de komende tijd verder uitbreiden. Het STC en ook de ondernemersvereniging DeltaLinqs hebben al jaren de ervaring dat de meeste jongeren van heel goede wil zijn en op z’n Rotterdams de handen uit de mouwen willen steken.

Scholing

Hoe geschoold nieuwe werknemers in de haven moeten zijn, geeft een woordvoerster van het STC aan. ,,Het allergrootste deel van de leerlingen volgt opleidingen op MBO 3 en 4 niveau.’’ Echte tekorten dreigen volgens haar wel in de hogere technische opleidingen (HBO-niveau). Studenten van deze opleidingen zijn na succesvolle afronding vrijwel verzekerd van een baan.

Dat is heel wat anders dan de nogal ongeschoolde groep van allochtone en oer-Rotterdamse jongeren die uit een werkloosheids- of bijstandssituatie komen en waarvoor een wervingsactie in achterstandswijken in Rotterdam-zuid met wisselend succes op touw is gezet om hen aan werk te helpen.

DePers had zich daarop gericht met een smeuïg verhaal zonder wat dieper op de oorzaken in te gaan. Nog niet eens letterlijk geciteerd kwam uit die reportage de populariteitskop ‘Pleurt op met je haven’. Een volstrekt verkeerde voorstelling van de feiten dus, die nog werd versterkt doordat voor één informatietocht per bus door de haven slechts drie potentiële jongeren – zonder baan, zonder enige opleiding – kwamen opdraven, terwijl de wervingsfunctionarissen op een 50-tal werklozen uit de achterstandswijken had gerekend.

Vacatures

Directeur Cees-Jan Asselbergs van DeltaLinqs geeft aan dat uit een arbeidsmarktverkenning is gebleken dat de komende jaren jaarlijks zo’n 2400 vacatures in de haven ontstaan die voor een deel door jongeren uit de opleidingen moeten worden bezet.

Merkwaardig genoeg is het aantal (bekende) vacatures op dit moment niet zo hoog. Op de site www.watertalent.nl worden ter vervulling thans 99 vacatures aangeboden en dan ook nog deels in beroepen die zijdelings met het ware havenwerk te maken hebben.

Asselbergs wijst er ook op dat de lonen en arbeidsvoorwaarden heus niet zo slecht zijn als velen ten onrechte denken. In de haven is op alle niveaus vaak meer te verdienen dan in het overige vergelijkbare bedrijfsleven.

Op de site van DePers heeft het artikel tot een aantal reacties geleid. Wij zijn niet zo’n voorstander van ‘reaguurders’ op internet. We nemen ze vaak nauwelijks serieus. Dat geldt ook voor één reactie uit nota bene Canada: ,,Jullie doen het helemaal verkeerd om mensenkrachten te krijgen in de haven. Ten eerste geen uitkering meer geven. Ten tweede naar de scholen gaan en uitleggen dat het niet meer zo is als vroeger. Ze moeten blij wezen dat ze een baan aangeboden krijgen. Van leeglopers krijg je niets anders dan rottigheid.’’

Het zat er dik in dat dit soort reacties op de populistische kop in DePers zouden losbarsten. De werkelijkheid is heel anders. Natuurlijk is er een groep jongeren die bijna overal negatief tegenover staat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit bericht met je vrienden!