woensdag 19 januari 2022

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Rotterdam moet 500 statushouders opvangen. Aboutaleb kritisch maar loyaal

15 december 2021 (een van onze medewerkers)

Er is sprake van een acute noodsituatie in de asielopvang in Nederland. Door stokkende uitstroom en hoge instroom komt het COA de komende maanden veel opvangplekken tekort.

Zonder extra maatregelen zou het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de komende tijd niet meer genoeg plek hebben om alle asielzoekers een dak boven het hoofd te bieden. Daardoor is het kabinet genoodzaakt om drie gemeenten en een regio aan te wijzen om op korte termijn noodopvanglocaties te realiseren. Het gaat naast de regio Rotterdam om de gemeenten Enschede, Gorinchem en Venray. De locaties waar het om gaat zijn relatief groot en kunnen op korte termijn in gebruik worden genomen. Het is de bedoeling dat de locaties ongeveer 3 tot 6 maanden gebruikt worden.

Rotterdam

Burgermeester Abaoutaleb zei in het AD nog niet te weten hoe hij samen met burgermeesters van buurgemeenten die nieuwe instromers gaat huisvesten. Eerder is gesproken over de Ahoyhallen maar burgermeester vond dit afschuwelijk voor de te huisvesten mensen 'en bovendien gan we daar boosteren.' Hij heeft een crisisteam met veel ervaring erin samengesteld om geschikte locaties te vinden.  

Laatste redmiddel

Het is niet de eerste keer dat het kabinet de noodklok luidt over de capaciteitsproblemen in de asielopvang. De afgelopen periode werd al veelvuldig om hulp gevraagd. Door de enorme inzet van gemeenten en provincies zijn er sinds eind augustus ongeveer 8500 extra opvangplekken gerealiseerd, maar daarvan waren veel locaties ook tijdelijk. Door de aanhoudende druk is afgelopen week door het COA, de deelnemers van de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT) en de commissarissen van de Koning geconcludeerd dat de vraag naar de extra opvangplekken voor het einde van 2021 niet zou gaan lukken. Deze aanwijzingen zijn een laatste redmiddel om crisisnoodopvang te voorkomen. Bij crisisnoodopvang worden bijvoorbeeld sporthallen ingezet voor een hele korte periode. Asielzoekers moeten dan na een week verhuizen naar een volgende locatie. Dat zou betekenen dat asielzoekers voor langere tijd meerdere malen zouden moeten verhuizen. Dat is voor gemeenten, inwoners en asielzoekers onwenselijk en biedt geen stabiliteit.

Zie ook:

Lees meer over:

statushouders
Deel dit bericht met je vrienden!