maandag 21 september 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

RIVM: + 6 doden - officieel dodental nu 6169 (Johns Hopkins). Helft patienten onder de 60 jaar

4 augustus 2020 (door de redactie)

Update 29 juli t/m 4 augustus 2020

Afgelopen week zijn er 2.588 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn er 1.259 meer dan het aantal meldingen van vorige week. Er zijn in de afgelopen week 44 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 21 meer dan vorige week. Er zijn 6 laboratorium-bevestigde COVID-19  patiënten als overleden gemeld, 3 minder dan in de week er voor. Het totale dodental ligt in Nederland volgens Johns Hopkins op 6169

Het aantal nieuwe personen met een positieve COVID-19 uitslag is in vergelijking met de week daarvoor bijna verdubbeld. Dat is opmerkelijk want volgens het RIVM hebben ongeveer 10.000 minder mensen  zich in de afgelopen week laten testen in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  teststraten in vergelijking met de week daarvoor.

Percentage positieve testen afgelopen week verdubbeld, minder mensen getest

Tussen 27 juli en 2 augustus lag het aantal personen dat zich heeft laten testen bij de testlocaties van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en net boven de 100.000*, een afname van ongeveer 10.000 geteste personen vergeleken met de week daarvoor. Van iets minder dan 100.000 mensen is de testuitslag inmiddels bekend. Het percentage positieve testen in de GGD teststraten is meer dan verdubbeld van 1,1% in de week van 20 juli naar 2,3% in de week van 27 juli. In vrijwel alle regio’s is het percentage positieve testen hoger dan vorige week, deze was het hoogst (3%-7%) in de GGD regio’s Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam, West-Brabant, en Haaglanden. Dit zijn ook de regio’s waar de meeste bekende clusters zijn, en waar een relatief groot aantal personen getest is omdat zij een nauw contact waren van een persoon met bewezen COVID-19.

Helft patienten onder de 60 jaar

Een kwart van de positief geteste personen zien we in de leeftijdsgroep van 20 tot 29 jaar. De helft van de in het ziekenhuis opgenomen positief geteste personen is 60 jaar of ouder.

Er zijn in de afgelopen week 44 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 21 meer dan vorige week. 

Het percentage positieve testen op landelijk niveau is deze week gestegen van 1,1% in de week van 20 juli naar 2,3% in de week van 27 juli. Het reproductiegetal ligt net als vorige week boven de 1. Het reproductiegetal is 1,20. Dat betekent dat het virus zich uitspreidt in de bevolking.  

Hoewel het getal lager is dan de 1,40 dat vorige week is gerapporteerd is de bandbreedte nauwelijks veranderd. Het betrouwbaarheidsinterval ligt nog steeds in het geheel boven de 1.  

Aantal besmettingsclusters gestegen naar 242  

Er zijn op dit moment 242 actieve COVID-19 clusters bekend in Nederland. Dit is een stijging van 109 clusters van drie of meer aan elkaar gerelateerde besmettingen in vergelijking met de week daarvoor. De gemiddelde grootte van deze clusters was de afgelopen week 5,7 personen (range 3-37). De GGD probeert bij bron- en contactonderzoek te achterhalen waar de besmette persoon het nieuwe coronavirus heeft opgelopen. De bron voor de meeste besmettingen is nog steeds te vinden in de thuissituatie, bij 52,8 % van alle clusters. De meeste andere besmettingen zijn het gevolg zijn van contact met overige familie, vrienden, feestjes, op het werk of door andere vrijetijdsbesteding zoals horeca of sportclubs. Bij 70% van de besmettingsclusters is de bron nog niet geregistreerd, dit getal is hoger dan vorige week door vertraging in de registratie door het grote aantal meldingen in een aantal regio’s.  

Bron- en contactonderzoek 

Tot en met week 30 (13 juli t/m 26 juli) zijn de resultaten van het bron- en contactonderzoek bekend. Onder de nauwe contacten die in die volgperiode van 14 dagen geïdentificeerd werden, zijn 344 COVID-19 besmettingen vastgesteld (8,4% van alle nauwe contacten). Het deel van de contacten dat besmet was verschilde tussen huisgenoten en overige nauwe contacten. In de week van 13 juli t/m 26 juli bleek bij 13,0 % van de huisgenoten dat zij besmet waren met het coronavirus. Van de overige nauwe contacten was 5,6% besmet met het coronavirus.

Andere virussen actief in Nederland 

Bij een steekproef onder personen die met griepachtige klachten of andere acute luchtweg klachten naar een huisarts gaan worden monsters afgenomen. Dit wordt uitgevoerd door huisartsen die onderdeel zijn van de Peilstations van NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg  Zorgregistraties eerste lijn.  Die monsters worden op het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  op vijf virussen getest; het influenzavirus, het RS respiratoir syncytieel -virus, het rhinovirus, het enterovirus, en op SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2, het nieuwe coronavirus. Van eind januari tot half maart werd het influenzavirus vaak gezien. Van maart tot begin mei werd bij de peilstations bij een positieve test vooral het nieuwe coronavirus aangetroffen. Vanaf 11 mei tot 27 juli was het rhinovirus het vaakst aanwezig in de monsters.

Bronnen: RIVM, Johns Hopkins

Zie ook:

Lees meer over:

corona RIVM
Deel dit bericht met je vrienden!