woensdag 8 december 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

RIVM: +9 doden - dodental nu 6164

28 juli 2020 (de redactie)

Update 22 juli t/m 28 juli 2020

In totaal zijn nu volgens de laatste gegevens 6164 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus. Er zijn meer jongeren besmet geraakt en er is vooral toename in Noord- en Zuid-Holland en Zeeland. Toename dus maar minder groot dan vorige week. 

Afgelopen week zijn er 1.329 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn er 342 meer dan het aantal meldingen van vorige week, 795 meer dan van die week daarvoor en 897 meer dan van die week daarvoor. Er zijn in de afgelopen week 23 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 4 meer dan vorige week.

Er zijn 9 laboratorium-bevestigde COVID-19  patiënten als overleden gemeld, 2 meer dan in de week er voor.

Toename positief getesten 

Het aantal nieuwe personen dat positief getest is in Nederland neemt verder toe. In de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  teststraten steeg het aantal afgenomen testen met bijna 23.000 in vergelijking met de week daarvoor. Het percentage positieve testen is met 1,0% gelijk gebleven aan een week eerder. Het reproductiegetal ligt net als vorige week boven de 1.  

Reproductiegetal 1,29 -1,4 

Het virus verspreidt zich verder in Nederland. Het reproductiegetal R laat zien hoeveel andere mensen één persoon met het nieuwe coronavirus gemiddeld besmet. Het reproductiegetal is 1,40. Dit betekent dat 100 mensen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus samen weer 140 andere mensen besmetten.

Hoewel het getal iets hoger is dan de 1,29 die vorige week is gerapporteerd, verandert de bovengrens van de bandbreedte nauwelijks. Dat geeft aan dat de situatie weinig veranderd is in een week tijd. 

Toename in Noord en Zuid Holland

Er zijn regionale verschillen in het aantal meldingen. Dit is ook zichtbaar in het totaal aantal afgenomen testen in de teststraten per 100.000 inwoners en het percentage positieve testen per regio. (zie epidemiologische rapport)  Met name in Zuid-Holland en  Noord-Holland is een toename te zien in het aantal meldingen. Het aantal besmettingen in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland blijft stabiel laag.

Aantal besmettingsclusters neemt toe 

Verspreid over het land neemt het aantal lokale clusters van drie of meer aan elkaar gerelateerde besmettingen toe. Er zijn op dit moment 133 actieve COVID -19 clusters in Nederland. De gemiddelde grootte van deze clusters is 5,9 personen (range 3- 30). De meeste besmettingen zijn nog steeds te vinden in de thuissituatie. Het aantal besmettingsclusters die het gevolg zijn van contact met overige familie, vrienden, feestjes, op het werk of door andere vrijetijdsbesteding neemt toe.

Bron- en contactonderzoek 

Tot en met week 29 (6 juli t/m 19 juli) zijn de resultaten van het bron- en contactonderzoek bekend. Onder de nauwe contacten die in week 29 geïdentificeerd werden, zijn 354 COVID-19 besmettingen vastgesteld (10,9 %). Het deel van de contacten dat besmet was verschilde tussen huisgenoten en overige nauwe contacten. Bij 17,9 % van de huisgenoten bleek dat zij besmet waren met het coronavirus. Van de overige nauwe contacten was 6,8% besmet.

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dat mensen zich aan de maatregelen houden. Afstand houden en bij klachten thuisblijven en testen. Handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes. 

Meer jongeren besmet

Naast een toename in het aantal besmettingen is er ook een verschuiving in leeftijdsopbouw te zien. In de afgelopen weken zien we een sterkere toename bij jongere leeftijdsgroepen dan bij ouderen. 

Werkelijke aantallen hoger

Sinds 1 juni 2020 kan iedereen in Nederland met (milde) klachten zich laten testen op COVID-19. Mensen kunnen zelf een afspraak maken voor een test bij de GGD. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger  dan de aantallen die hier genoemd worden.

Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld.

Zie ook:

Lees meer over:

corona RIVM
Deel dit bericht met je vrienden!