dinsdag 17 mei 2022

webZine over Stad, Cultuur
en Wereld

Rising City of Rotterdam organiseert conferentie voor 100 wereldsteden

8 juli 2019 (Kees Versteeg)

In het kader van kennisuitwisseling over de toekomstbestendigheid van steden vindt in Rotterdam van 8 tot 11 juli de Urban Resilience Summit plaats – een conferentie van 100 wereldsteden. Het lijkt erop dat het gedachtegoed van de Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber – die het boek schreef ‘If mayors ruled the world: dysfunctional nations, rising cities’ - steeds meer wortel schiet.

Wat Europa betreft, is de opkomst van de steden een logisch tegenwicht voor het wegdruppelen van macht naar Brussel. Dat laatste – hoe logisch ook in bepaalde opzichten - leidt tot vervreemding bij de kiezers, de opkomst van de steden brengt de politiek juist weer dichter bij de burger. Helemaal natuurlijk – sorry burgemeester Aboutaleb – als de burgers in Rotterdam hun eigen burgemeester zouden kunnen kiezen.

Maar de toekomst dringt zich onmiskenbaar op. Wordt de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, de eerste ‘burgemeester van Europa’? Gaat de Europese Unie lijken op een soort Eerste Rijk 2.0? Of gaan we eerst een enorme herschikking van politieke partijen tegemoet alvorens het zover is?

Hier de tekst van het gemeentelijk persbericht:

Stedelijke veerkracht en weerbaarheid vergroten
De afgevaardigden uit 100 steden bestaan uit Chief Resilience Officers, burgemeesters, managers en belangrijke partners uit de publieke, private, multilaterale en non-profitsector. Tijdens de summit delen zij hun ‘best practices’ en innovatieve oplossingen over thema’s als leven met water in de stad, zeespiegelstijging, cyber resilience, oplossingen voor een circulaire economie, de veerkrachtige wijk, de energietransitie en de inclusieve stad. Op deze manier verkrijgen de steden nieuwe inzichten en doen zij inspiratie en kennis op van nieuwe werkwijzen om de impact van resilience in de stad te kunnen vergroten.

Rotterdam internationale voorbeeldstad
Na de steden New Orleans, Mexico City en New York vindt de Urban Resilience Summit dit jaar plaats in Rotterdam. Rotterdam is gekozen als gaststad omdat zij wereldwijd wordt gezien als een voorloper op het gebied van stedelijke veerkracht en in het bijzonder klimaatadaptatie. Steden worden wereldwijd geconfronteerd met belangrijke trends zoals: verstedelijking, klimaatverandering en digitalisering. Het sterk en veerkrachtig maken van steden vraagt om een integrale aanpak van sociale, fysieke en klimatologische vraagstukken. Het vereist ook een andere samenwerking tussen bewoners, organisaties, bedrijven en systemen binnen de stad.

100 Resilient Cities

Dit netwerk - geïnitieerd door The Rockefeller Foundation – legt zich erop toe wereldwijd steden te helpen veerkrachtiger en weerbaarder te worden. Door kennis te delen, bundelen deze steden de krachten om te anticiperen op en te profiteren van de veranderingen van de 21e eeuw. De Summit is een belangrijke mijlpaal in deze wereldwijde resilience-beweging om de aantrekkelijkheid, duurzaamheid en toekomstbestendigheid van steden te vergroten.

Zie ook: https://www.100resilientcities.org/summit/

 

 

Deel dit bericht met je vrienden!