zondag 5 juli 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

Foto: Sjoerd Bootsma van RTV Rijnmond

RET kan deels zonder overheidssubsidie

27 februari 2017 (door Hans Roodenburg)

De RET in de regio Rotterdam en de HTM in regio Den Haag krijgen voor openbaar vervoer (ov) enkele honderden miljoenen van de centrale overheid. Het staat enigszins verborgen in het SCP-rapport ‘Voorzieningen verdeeld’. 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu meldt dat het in 2014 een bedrag van 2 miljard euro ter beschikking heeft gesteld aan de ov-autoriteiten voor de uitvoering van het regionaal verkeer- en vervoerstaken. De regio’s Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn vrij in de besteding van deze middelen.

De overige regio’s dienen hiertoe concrete plannen in te leveren die zijn vastgelegd in beleids- of bestedingsplannen. In Rotterdam en Den Haag is daarvoor verantwoordelijk het regionale samenwerkingsverband Metropool.

De Rotterdamse RET voerde in zijn jaarverslag over 2015 al 143 miljoen euro op. Een woordvoerster van de directie geeft op dat dit bedrag uit het jaarverslag 2015 wel kan kloppen. Dat is volgens de managementassistente al (heel) lang zo. ,,Dat is voor alles wat de RET doet: exploitatie van bus en tram, onderhoud rail- infrastructuur, aanleg nieuwe infrastructuur en sociale veiligheid.’’

Foto hierboven: De bussen van de RET hebben nog subsidie nodig.

Volgens haar kan de RET zonder exploitatiebijdragen voor de tram en metro, maar dat geldt niet voor de bus. ,,Ook voor sociale veiligheid, onderhoud infrastructuur en aanleg nieuwe infrastructuur blijft RET in 2017 subsidie krijgen.’’

Met alle financiële bedenkingen van dien heeft RTV Rijnmond-redacteur Sjoerd Bootsma in een blog onder eigen verantwoording de mogelijkheid van een nachtmetro in Rotterdam geopperd. Volgens hem gonst het daarover in de Rotterdamse regio. ,,Maar dat ding laten rijden, gaat niet zomaar. Er komt veel kijken voor een permanente inzet.’’

Desgevraagd stuurt hij later mededelingen hoe het in andere wereldsteden als New York, Londen en Parijs aan toegaat. Het metrostelsel van New York bestaat zelfs uit 468 stations en 24 verschillende routes. De ‘trains’ (zo noemen New Yorkers de metro’s) vertrekken in de spits iedere 2 tot 5 minuten, gedurende de rest van de dag iedere 10 tot 15 minuten, en ‘s nachts ongeveer eens per 20 minuten.

Het vervoermiddel in Parijs bij uitstek is de metro. Met de zestien stadslijnen (metro) en vijf regionale lijnen kom je overal in de stad en daarbuiten.

Londenaren kunnen na jaren uitstel ook 's nachts de metro nemen. De metro in de Engelse hoofdstad reed tot voor kort maar tot 1.00 uur, waardoor mensen tot 5.30 uur waren aangewezen op taxi's.

 

De plannen voor de nachtmetro werden steeds opgeschort wegens onenigheid over de arbeidsvoorwaarden van het metropersoneel. Honderd politiemedewerkers worden ingezet om de veiligheid te garanderen.

Foto hierboven: In het begin van de vorige eeuw kwamen de eerste elektrische trams in Rotterdam

De Rotterdamse metro ligt stil rond - grof geschat - 01:00 uur en 05:30 uur. Dan is het stil op en rond het metrospoor. Althans, als er geen onderhoud wordt gepleegd, is er even serene rust tussen Rotterdam Centraal en De Akkers (Spijkenisse). En ook tussen De Terp (Capelle) en De Akkers, tussen Nesselande en Schiedam en tussen Ommoord en Schiedam zoeft er even niets over het spoor.

,,Stilte, zo'n 4 uur en 30 minuten. Is dat nog van deze tijd, in deze 24-uurs economie?’’ zo vraagt Sjoerd Bootsma zich af. ,,Waarom rijdt er eigenlijk niet permanent een metro tussen Rotterdam en Den Haag, vroegen een paar raadsleden in Lansingerland zich af.’’

Ook in zijn gemeente Nissewaard (mét Spijkenisse) klinken inmiddels de eerste signalen voor een fulltime metrobezetting. Maar is het simpelweg een kwestie van de metro laten rijden? Of komt er nog veel meer kijken voordat het een feit is?

Sjoerd Bootsma: ,,Allereerst zouden nut en noodzaak moeten worden onderzocht. Want hoeveel mensen zouden er daadwerkelijk 's nachts met de metro móeten reizen? Ja, móeten. Daar draait het immers om. Mensen die er (voor hun werk) van afhankelijk zijn.’’

Volgens hem niet voor hen die elk weekeinde tot diep in de ochtend in Rotterdam stappen. Die hebben nu al de bus. ,,Maar wie de metro voor hen laat rijden, zal het aantal mensen dat naar de stad gaat en ongestraft zich vol laat lopen alleen doen groeien. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn?’’

Foto hierboven: RET-Metro: Het eerste metronet in Rotterdam is in 1968 in gebruik genomen

Het grootste probleem in de uitbreiding van de metroservice zit echter in de kosten. Directeur Pedro Peters van de RET heeft volgens Bootsma al lang zijn telraam gepakt om de kosten door te rekenen. ,,En dat bedrag, kan ik u verzekeren, zal niet gering zijn. Wie gaat dat betalen: de burger of de reiziger?’’

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag komt binnenkort met de uitkomsten van een eerste onderzoek. Voor de blog van Bootsma verwijzen wij naar http://010achtergrond.blogspot.nl/

SCP-rapport

In het SCP-rapport wordt de herverdeling in Nederland naar draagkracht beschreven. De Nederlandse huishoudens droegen in 2014 circa 250 miljard euro af aan de overheid in de vorm van premies, belastingen en eigen bijdragen. Zij ontvingen eveneens weer circa 250 miljard euro aan uitkeringen en door het gebruik van publieke voorzieningen.

Uit het rapport blijkt dat de huishoudens met een laag inkomen méér ontvangen van de overheid dan huishoudens met een hoog inkomen. Dat spoort volgens het SCP met het in Nederland breed gedragen uitgangspunt van ‘ontvangen en heffen naar draagkracht’. Oudere huishoudens, die met een werkloze hoofdkostwinner en huishoudens met veel kinderen zijn vaak (teruggerekend) netto-ontvangers van overheidsuitgaven. (Foto hiernaast: Een moderne tram van de RET.)

De kwetsbare huishoudens en die met veel kinderen maken het meest gebruik van publieke voorzieningen. De topper is ouderen in een instelling met AOW en voorzieningen, zoals verpleeghuizen. Zij kosten de overheid al gemiddeld 82.000 euro per jaar (in 2014). Alleenstaande zelfstandig wonende ouderen van 75+ komen gemiddeld aan 29.000 euro aan overheidsvoorzieningen (AOW, zorg en ondersteuning).

Een eenoudergezin in de bijstand, met twee kinderen, heeft een profijt van de overheid van gemiddeld circa 49.000 euro. Dat heeft alles te maken met de bijstand, kinderbijslag, het kind gebonden budget, maar ook met de overheidskosten van het onderwijs en jeugdzorg.

De hele SCP-publicatie ‘Voorzieningen verdeeld: Profijt van de overheid’ is onder meer gratis verkrijgbaar op www.scp.nl.

 

Deel dit bericht met je vrienden!

De toekomst is vandaag, de geschiedenis wordt morgen geschreven

Vandaag&Morgen is een uitgave van Stichting Third Road. Steun onze verslaggeving op NL55 INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road