donderdag 9 juli 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

Regio weer rijp voor Rijnmondbestuur

16 september 2012 (door de Redactie)

In alle verkiezings-retoriek over een nieuwe regerings-coalitie is het effect daarvan voor de regio Rotterdam onderbelicht gebleven. Zelfs de regionale krant AD Rotterdams Dagblad waagt zich niet meer aan opinies of analyses over de gevolgen voor dit misschien wel belangrijkste economische gebied van Nederland.


Daar waar in het verleden voorgangers van deze krant – het nog zelfstandig gemaakte Rotterdams Dagblad en daarvoor Het Vrije Volk en het Rotterdams Nieuwsblad – genoeg achtergronden, opinies en commentaren over de regio hadden. Zeker de wat oudere lezers zijn daarin geïnteresseerd. En de jongeren worden ook ouder en wijzer.

Winnaars
De grote winnaars van de landelijke verkiezingen, VVD en PvdA, zijn vrijwel overal in de gemeenten om en bij Rotterdam – gekunsteld Rijnmond geheten – ook de sterkste geworden en samen hebben ze in dit gebied een meerderheid.
Hoewel nog een lange weg te gaan is en het zeker geen prioriteit heeft bij de kabinetsvorming kan het ‘openbaar bestuur’ een behoorlijke bijdrage leveren aan de grote bezuinigingsopdracht waarvoor een nieuwe landelijke regering komt te staan. Worden nogal bureaucratische provincies opgeheven en ingeruild voor krachtige kleine regionale eenheden met een democratisch gekozen bestuur?
Voor de regio Rotterdam zou dat kunnen betekenen dat de Rijnmond bestuurlijk weer veel meer betekenis gaat krijgen. De politieke rol van de gemeenten wordt dan weliswaar uitgekleed – zijn bevoegdheden worden minder – maar daar staat tegenover dat zij – als zij zich niet meer hoeven te bemoeien met de wat grotere gemeentelijke bestuurszaken – dichter bij de burger en kiezer komen te staan.

Nationaal beleid
Dankzij de verkiezingsuitslag gaan in feite twee partijen (VVD en PvdA) het nationale beleid in het openbaar bestuur bepalen. De VVD is hierin heel helder: zij staat voor een krachtige, kleine overheid. ,,Er zijn in Nederland teveel bestuurders en bestuurslagen. Omdat het niet altijd duidelijk is welke bestuurder waar verantwoordelijk voor is, bemoeien teveel lokale overheden zich met dezelfde problemen.’’
De PvdA worstelt tussen hun verkiezingsstandpunt over ‘vergroting van zeggenschap van burgers over de aanstelling van bestuurders’ en zijn uitgangspunt dat ‘we met minder bestuurslagen kunnen’. Naadloos lijken VVD en PvdA hierover het eens te kunnen worden.

Vertaalt naar de regio Rotterdam: afschaffen van deelgemeentebesturen in Rotterdam, efficiënte gemeentebesturen (dicht bij de burgers en zich niet meer met zaken bemoeien die hen niet aangaan) en een regiobestuur (in de Rijnmond!) die voor dit gebied de grote politieke besluiten neemt. Goed of slecht dus naar politieke voorkeur.

Voor provinciale bemoeienis is geen plaats meer. Voorwaarde moet wel zijn dat het geheel goedkoper wordt, minder bureaucratisch en dat het geen werkgelegenheidsproject voor ambtenaren en politici wordt.
Velen zullen echter terecht stellen dat het bestuurlijk en democratisch opgerichte Openbaar Lichaam Rijnmond, dat van 1965 tot 1986 bestond, hierdoor nieuw leven wordt ingeblazen.

Log
Dat is misschien wel zo, maar Rijnmond was indertijd een log en overbodig politiek orgaan tussen gemeenten en provincie met veel te veel ambtenaren waarvan gemeentebesturen onder leiding van de stad Rotterdam zich weinig tot niets aantrokken. Dat moet dus nu heel anders, efficiënter, daadkrachtiger én goedkoper!
Velen hebben de mond vol dat de politieke partijen dichter bij de kiezer moeten komen te staan. De kiezer zal anderzijds ook moeten beseffen dat deze alleen maar trapsgewijze medezeggenschap heeft door eenmaal in de vier jaar zijn vertegenwoordiger in de diverse openbare bestuurslichamen te kiezen.
Democratie en betrokkenheid kun je niet tot in het oneindige doorvoeren. Hun vertegenwoordigers moeten hoe dan ook besluiten nemen die soms ook tegen de zin van de meerderheid van de kiezers ingaan. Raken kiezers van de bestuurlijke politici hierdoor gefrustreerd dan kunnen ze een andere partij kiezen die dichter bij hun (persoonlijk?) belang staat. Partijen genoeg in dit democratische land.
We beseffen dat nog heel wat water door de Maas zal stromen voordat een ideale bestuursconstructie is ontstaan die aan alle hiervoor gestelde voorwaarden voldoet. Maar dankzij de verkiezingsuitslag lijkt daarvoor de tijd meer rijp dan ooit.

Regionale media
Het is jammer dat dit soort bespiegelingen niet meer is terug te vinden in de belangrijke regionale media. De ‘advertentiefuiken’, die wij de huis-aan-huisbladen noemen, wagen zich daar helemaal niet aan. Zij zijn al blij als zij ‘agendawerk’ en ‘kleine reportages’ kunnen verrichten. RTV Rijnmond (radio en televisie) poogt wel wat meer diepgang te brengen maar worstelt met zijn vluchtigheid en zoekt eenvoudige oplossingen (commentaar vragen aan regionale politici over de verkiezingen).
Marktleider in regiomedia AD Rotterdams Dagblad zou hierin een belangrijke – opiniërende en analyserende – rol kunnen spelen. Maar deze krant heeft helaas gekozen voor een populariteitsformule waarin opiniepagina’s voor bestuurders, journalisten en andere hotemetoten uit den boze zijn.
Met de berichtgeving – het doorgeven van meningen van politici - over de verkiezing van de Tweede Kamer zat het met het AD Rotterdams Dagblad wel goed. Vele pagina’s met berichten van teleurgestelde mensen op onverkiesbare plaatsen en omvangrijke interviews met de politieke toppers.
Maar als we gaan zoeken naar opiniërende artikelen van het dagblad of analyses van bepaalde gebeurtenissen, na toch een flink aantal debatten of gepubliceerde peilingen, komt deze Rotterdamse krant karig uit de hoek. Terwijl een enkele columnist of een aantal van de vaste brievenschrijvers zich wel wagen aan politieke bespiegelingen. Laat staan dat men zich richt op de politieke gevolgen voor de regio. Die houding was vroeger voor een regionale krant ondenkbaar.


Deel dit bericht met je vrienden!

De toekomst is vandaag, de geschiedenis wordt morgen geschreven