maandag 25 mei 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

Rechten & Plichten 45: Erf- en schenkingsrecht

12 juni 2017 (door de Redactie)

(Door Hans Roodenburg)

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.

Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar

Oma hoeft kleinzoon niet te schenken

Een moeder in een verzorgingshuis heeft twee nog levende kinderen en een kleinzoon van haar zoon die al eerder is overleden. Is zij vrij om naar eigen goeddunken schenkingen aan haar kinderen te doen? Of kan de kleinzoon ook een schenking eisen? En heeft hij bij overlijden van deze vrouw ook het recht op een derde van haar nalatenschap? Er is geen testament.

Een levende persoon mag natuurlijk de schenkingen doen aan wie hij of zij wil doen. Waarbij meestal de schenker wel rekening houdt met de fiscale vrijstellingen. De enige beperking is een fiscale, namelijk dat schenkingen die binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker zijn gedaan, worden beschouwd krachtens erfrecht te zijn verkregen. In het wettelijk erfrecht neemt de kleinzoon de plaats in van zijn overleden ouder. Per testament kan de moeder (en oma) natuurlijk wel anders bepalen.

Afwikkeling erfenis tante duurt te lang

Mijn vrouw wacht nu al vier jaar op de verdeling van een nalatenschap van een tante van haar, waarbij trouwens veel erfgenamen zijn betrokken. Het eigen huis van die tante staat al die tijd leeg en is niet verkocht. Wat kunnen we eraan doen dat de notaris eindelijk eens deze kwestie afwikkelt? Mogen wij ook inzien welke kosten hij tot nu toe heeft berekend?

We kunnen uw vrouw alleen maar aanraden de huidige notaris het vuur aan de schenen te leggen. Want wat zijn de oorzaken waarom de notaris nog niet tot afhandeling kan overgaan? Heeft hij/zij daarover al iets gezegd? Zijn er nog erfgenamen die voorlopig niet op te sporen zijn? Waarom kan hij/zij inderdaad nog niet overgaan tot de verkoop van huis met toestemming van de erfgenamen? Zijn die allen al getraceerd?

Laat uw vrouw zich ook niet afschepen door het notariskantoor op haar relevante vragen. Uw vrouw (als een van de erfgenamen) mag gerust zeggen dat zij het een slechte zaak vindt en dat zij van plan is naar de raad van toezicht van het notariaat te stappen. En als meerdere erfgenamen zich onheus behandeld voelen kunnen zij gezamenlijk een andere notaris eisen.

Het lijkt ons belangrijk dat er opheldering komt over de 'knelpunten' bij de afhandeling door de notaris.

Familierecht

Scheiden doet ook financieel lijden

Mijn vriend en zijn ex zijn gescheiden. Zij heeft het huis overgenomen. Hij heeft al een deel van de schulden betaald. Nu blijkt nog een schuld open te staan. Zij zegt dat hij daaraan ook mee moet betalen. Hij heeft het bewijs dat hij de andere schulden heeft betaald. Hij wil niet meer betalen en daardoor hebben ze een conflict. Wie heeft er gelijk?

Als mensen in gemeenschap van goederen zijn gehuwd geweest, dan moeten ook de schulden uit dat huwelijk verdeeld worden tussen de twee partners bij scheiding. Dus eenvoudig gesteld, uw vriend draait op voor de helft van de schulden uit zijn huwelijksperiode.

Het kan zijn dat in het echtscheidingsconvenant al een verrekening is opgenomen. Dan zou de situatie iets anders kunnen liggen als de nu door zijn ex aangedragen schulden daarin al zijn opgenomen. Wil hij niet betalen, dan kan zijn ex besluiten een juridische procedure en/of een invordering tegen hem te beginnen.

Consumentenzaken

Beëindiging contract internet bij detentie

Mijn neef heeft bijna negen maanden in het huis van bewaring gezeten. Tijdens zijn detentie heeft hij zijn internetprovider gemeld dat hij zijn abonnement per direct wilde beëindigen. Hij kreeg geen reactie. Hij heeft al die tijd geen gebruik kunnen maken van het internet. Vervolgens kreeg hij een rekening van 350 euro van een incassobureau. Hij was er helemaal van overtuigd dat zijn abonnement was afgesloten. Hoe moet hij dat oplossen?

Indien uw neef met de internetprovider een contract is aangegaan voor een bepaalde periode (meestal het eerste jaar), zit hij daaraan vast. Vanwege zijn detentie had hij een beroep kunnen doen op voortijdige beëindiging van het contract. De meeste providers willen daarop wel ingaan.

Hij of familie had echter wel een beroep kunnen doen op het onvermogen vanwege de detentie om van de provider gebruik te maken en daarover nader contact moeten leggen. Alleen maar een opzegbriefje of –telefoontje volstaat niet. Misschien dat hij bij overlegging van een kopie van de schriftelijk opzegging (meestal nodig!) de provider en het incassobureau nog op andere gedachten kan brengen.

Deel dit bericht met je vrienden!

De toekomst is vandaag, de geschiedenis wordt morgen geschreven

Vandaag&Morgen is een uitgave van Stichting Third Road. Steun onze verslaggeving op NL55 INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road