maandag 25 oktober 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Rechten & Plichten 32: Erf- en schenkingsrecht

11 juli 2016 (Hans Roodenburg)

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.

Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar.
Tot 31 december 2014 stond Rechten & Plichten ook in De Oud-Rotterdammer.  

 

Erf- en schenkingsrecht

 

Bij samenwonen kinderen
uit eerdere relaties

Enkele jaren geleden hebben mijn partner en ik samen een appartement gekocht en zijn we gaan samenwonen. Beiden hebben we voor de aankoop van dit appartement, een even groot deel aan eigen vermogen ingebracht en ook nog een stukje hypotheek op beider naam genomen. De maandelijkse hypotheeklasten worden door ons samen gedeeld. We hebben door een notaris een samenlevingscontract met testament laten opstellen. Beiden hebben we namelijk uit eerdere relaties kinderen. Wij vragen ons echter af, hoe de Belastingdienst zo’n erfenis beschouwt.

Goed geregeld. Mochten u en uw partner overlijden, wat voorlopig nog niet aan de orde is, vermoeden wij, dan is de erfbelasting – zo heet het tegenwoordig; vroeger successierechten - per kind vrijgesteld tot 20.148 euro (in 2016). Daarboven betaalt het eigen kind tot een verkrijging van 121.902 euro (in 2016) 10 procent erfbelasting. Lijkt ons alleszins redelijk. Er zijn natuurlijk ook mogelijkheden voor ‘estate planning’ om indien beiden zijn overleden zo weinig mogelijk erfbelasting te betalen. Maar daarvoor moet u naar de notaris. Lijkt ons pas zinvol als u méér dan ruim 100.000 euro per kind wil nalaten.

Nalaten huis aan
alleen de dochter

Kan mijn zoon de helft van het huis opeisen, terwijl ik in een testament heb laten opnemen dat dit voor mijn dochter is?

Uw zoon kan als hij dat per se wil de helft van uw nalatenschap opeisen als ‘legitieme portie’. Daarvoor moet hij wél moeite doen. Dus niet de helft van de waarde van uw huis op enig moment als u nog in leven bent.

Fiscale zaken

Huishypotheek loopt
in 2017 helemaal af

In november 1992 sloot ik een spaarhypotheek voor mijn huis (hoofdverblijf/woonadres) af. De looptijd is 25 jaar en de hypotheek loopt dus af in november 2017. Het ‘spaarpotje’ groeit in de loop der tijd en de hypotheekschuld blijft onveranderd. De bank zal uiteindelijk het ‘spaarpotje’ tegen de hypotheekschuld wegstrepen, want aan het eind van de looptijd zullen die precies even hoog zijn.

Wat moet ik fiscaal verwachten als ik in maart 2018 mijn belastingaangifte over 2017 ga invullen? Mag ik ervan uitgaan dat de Belastingdienst (zoals nu gebruikelijk) alles al correct zal invullen en verwerken of moet ik zelf nog iets ondernemen?

Dat geeft vanaf het fiscale jaar 2018 alleen maar voordelen want op dat moment wordt uw waarde van het huis in box 1 nul! Het beste kunt u altijd zelf controleren of uw formulier door de Belastingdienst goed is ingevuld en de bedragen vooraf kloppen. Er zijn namelijk posten die aftrekbaar zijn (of ietwat gunstiger, bijvoorbeeld de verdelingen tussen fiscale partners) die de Belastingdienst niet vooraf invult. Dus: wij adviseren altijd te controleren en het digitale formulier in te vullen. Ook als er geen verplichting is.

Heffingskorting
op de AOW

Ik krijg in de loop van dit jaar AOW en mijn vrouw over vier jaar. Mijn vrouw heeft géén werk en géén inkomen. Hoeveel heffingskorting krijg ik dan?

De algemene heffingskorting voor u wordt als u AOW krijgt 1145 euro. Die wordt over het jaar 2016 tijdsevenredig vastgesteld. In uw aangifte volgend jaar kunt u precies zien hoe dat wordt berekend. Ook bij een hoger inkomen (belastbaar uit werk en woning meer dan bruto €19.922) moet u rekening houden met extra kortingen op de algemene heffingskorting. De SVB verrekent al in de loop van het jaar uw algemene heffingskorting op uw AOW-uitkering. Indien uw vrouw AOW krijgt over vier jaar, dan krijgt zij van de SVB hetzelfde als u, namelijk de bruto-uitkering voor partners.

Consumentenzaken

Heel kleine teruggave
wordt niet gedaan

Ik huur van Vestia een appartement en betaal verlichtingskosten, waarvoor ik eens per jaar een afrekening krijg. Over 2015 had ik 0,75 eurocent tegoed maar Vestia betaalt niet onder de 2 euro terug. Het is mijn geld en dat wordt niet verrekend. Kan en mag dit zomaar?

Het hangt van de betalingsvoorwaarden af van Vestia. Natuurlijk kan het zomaar want u bent er eerder mee akkoord gegaan en bij eventuele wijzigingen wordt u dat gemeld. Bovendien rekenen wij erop dat Vestia ook onder de 2 euro niet in rekening brengt als u moet bijbetalen. De reden is om allerlei administratieve kosten te voorkomen. Maar mocht het anders zitten dan horen we graag van u.

Lees meer over:

recht
Deel dit bericht met je vrienden!