maandag 25 oktober 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Rechten & Plichten 16 over samenleven

9 november 2015 (Hans Roodenburg)
Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.

Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar.
Tot 31 december 2014 stond Rechten & Plichten ook in De Oud-Rotterdammer.
Samenlevingskwesties

Spijt van afspraken in scheidingsconvenant


Ik heb een vraag over koopsompolissen en echtscheiding. Omdat ik binnenkort 65 jaar hoop te worden, heb ik van Nationale-Nederlanden het formulier ‘scheiding en deling’ ontvangen. Dit omdat de koopsompolissen tijdens het huwelijk (in gemeenschap van goederen) waren afgesloten. Ik ben echter nu gescheiden, woon op een ander adres en draag mijn meisjesnaam weer. Vandaar dat mij de vraag werd gesteld of ik gescheiden was toen ik contact had met Nationale-Nederlanden.
Mijn ex-echtgenoot woont nog op het oude adres en heeft geen wijzigingen in zijn naam laten aanbrengen.
Nu is er ooit een echtscheidingsconvenant opgesteld waarbij de koopsompolissen niet aan de orde zijn gesteld (van beide kanten niet). Bij de slotbepaling in het convenant staat een formulering met onder andere over en weer finale kwijting en decharge te verlenen en verder niets meer van elkaar te vorderen hebben.
Het punt van mij is: 1) Mijn ex-echtgenoot is jurist en ik heb destijds veel laten ‘lopen’ om maar uit de situatie te kunnen komen. 2) Mijn ex-echtgenoot is ouder, heeft ongetwijfeld financiële bankproducten gehad waar ik nooit iets over heb gehoord. Wat kan of moet ik doen?


Wij proeven uit uw vraag iets dat als er een (gezamenlijke?) echtscheidingsadvocaat (een zogenoemde ‘mediator’) is geweest uw ex daar met zijn juridische achtergrond een enorme invloed op heeft gehad.
Nog erger is dat uw ex kennelijk zaken heeft gemanipuleerde ten eigen bate.
In dit geval had u een eigen advocaat voor uw zaken in de arm moeten nemen. Die had uw belangen wel behartigd. En zelfs als u een eigen advocaat hebt gehad, dan heeft deze zich behoorlijk om de tuin laten leiden, als wij afgaan op uw mail.
Misschien dat u alsnog met een goede (eigen) advocaat nog wat kan bereiken. Daar hebben wij geen enkel zicht op omdat wij de kwestie niet in detail kennen. Dit is het enige advies dat wij u kunnen geven. Omdat u ook de datum van echtscheiding niet noemt, zou het al zo lang geleden kunnen zijn dat misschien al zaken zijn verjaard. Het vervelende is ook dat u kennelijk met heel veel dingen hebt ingestemd waarvan u nu misschien spijt hebt.Erf- en schenkingsrecht

Wilsbeschikking in brief vastleggen

Ik ben alleenstaand. Is het mogelijk om zelf een brief op te stellen waarin ik al mijn bezittingen bij overlijden nalaat aan mijn zus. Is dat als testament rechtsgeldig en wat moet er eventueel beslist instaan? Ik maak liever geen notariskosten.

Het is alleen mogelijk om met een zogenoemd codicil uw boedel na te laten aan wie u wil. Deze wilsbeschikking moet wel eigenhandig geschreven zijn (mag niet zijn getypt) en moet ook netjes gedateerd en ondertekend worden.
In een codicil kan een beperkt aantal regelingen worden opgenomen zonder dat een notariële akte noodzakelijk is. Het gaat dan bijvoorbeeld om een legaat van duidelijk en afzonderlijk omschreven sieraden, meubels en andere roerende goederen. Daarin kan u ook uw wensen voor uw begrafenis of crematie vastleggen.
Echter uw geld en ander vermogen, bijvoorbeeld uw huis, kunt u niet met een codicil aan een ieder nalaten. Daarvoor komen de wettige erfgenamen in aanmerking. Als uw zus niet de enige wettige erfgenaam is, dan zult u voor het nalaten aan haar van uw geld een testament moeten laten opmaken. Een codicil is dus geen alternatief voor een testament. Het is ook belangrijk dat u deze wilsbeschikking in een brief op een belangrijke plaats in uw huis achterlaat, zodat degene die uw dood afhandelt deze kan vinden. Ter zekerstelling dat er aan uw wil wordt voldaan is het natuurlijk ook wel handig dat u aan wie u uw boedel wil toebedelen op de hoogte stelt van uw codicil.


Nagaan of zus is gescheiden

Met een van onze zussen hebben we geen enkel contact meer. We weten dat zij ooit is getrouwd in gemeenschap van goederen. Ook met onze ouders heeft ze vrijwel nooit enig contact. Omdat onze ouders een dagje ouder worden, willen ze hun bezittingen testamentair vastleggen. Bij hun keuzes – ze willen mijn ‘afstandelijke’ zus niet onterven – is het misschien van belang te weten of zij nog in gemeenschap van goederen is getrouwd. Kunnen wij daarover navraag doen in de gemeentelijke basisadministratie want wij weten wel waar ze woont?

Waarom zou u of uw ouders het haar zelf niet vragen? U kunt alleen maar in de basisadministratie van de gemeente uw eigen gegevens opvragen. Net zo goed als een huwelijk wordt daarin ook een echtscheiding met een akte aangetekend. Overigens hoeven uw ouders bij het opmaken van hun testament niet per se te weten of hun dochter nog is gehuwd.
Het is namelijk heel gebruikelijk dat in een testament wordt vastgelegd dat een nalatenschap alleen naar de eigen kinderen gaat en daarom niet in de gemeenschappelijke huwelijksboedel komt. Met deze zogenoemde anti-schoonzoon- of anti-schoondochter-clausule kan worden voorkomen dat aangetrouwd de helft van een erfenis opstrijkt als er sprake is van een scheiding.
Als uw ouders na hun overlijden gelijkelijk willen verdelen is een andere mogelijkheid het wettelijk erfrecht te volgen.

Deel dit bericht met je vrienden!