dinsdag 18 januari 2022

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Arbeidsuitbuiting valt onder mensenhandel . Foto cco

Privacywetgeving bemoeilijkt zicht op mensenhandel

2 december 2021 (een van onze medewerkers)

Het is steeds lastiger om goede geregistreerde cijfers over mensenhandel te krijgen. Het Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha) kent een stevige daling van meldingen. Waar het in 2014 nog 1255 meldingen ontving, is dit aantal in 2018 gedaald naar 668 meldingen. De voornaamste reden voor deze daling is volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel (NRM) dat de strengere privacywetgeving zorgt voor minder meldingen. Zonder expliciete toestemming van het slachtoffer kan geen melding worden gedaan. Dat meldt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, CCV, op haar website

Voorbeelden 

Voorbeelden van mensenhandel zijn gedwongen prostitutie en arbeidsuitbuiting, maar bijvoorbeeld ook gedwongen bedelarij en het onder dwang laten plegen van criminele activiteiten. De meeste mensen gaan ervan uit dat een straatkrantverkoper niet door iemand wordt gedwongen zijn werk te doen en voor zijn werk wordt betaald. Dat is echter niet altijd het geval en dat is schokkend, zo meldt de website van het Openbaar Ministerie

5000 per jaar

In de periode 2018-2019 waren er naar schatting jaarlijks rond de 5.000 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Dit blijkt uit nieuw onderzoek door de universiteiten van Tilburg en Utrecht in opdracht van het WODC (het kennisinstituut voor het ministerie van Justitie en Veiligheid).

Geschatte aantallen mensenhandel stijgen weer

In het onderzoek is de tienjarige ontwikkeling van het geschatte slachtofferschap van mensenhandel in beeld gebracht. Vanaf 2010 tot 2012 vindt er een aanmerkelijke stijging plaats in de geschatte aantallen slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Daarna geven de schattingen tot en met 2017 een flinke daling te zien en vanaf 2017 stijgen de slachtofferschattingen weer. Voor 2019 ligt de schatting van het totale aantal vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel met ongeveer 5.000 weer op het niveau van 2010. Het onderzoek vertelt ook dat het aantal geschatte slachtoffers van seksuele uitbuiting gedaald zou zijn en gepaard zou gaan met een stijging van de geschatte aantallen slachtoffers van arbeidsuitbuiting, met name in 2018 en 2019. 

 

 

Foto Foto cco

Zie ook:

Lees meer over:

Mensenhandel
Deel dit bericht met je vrienden!