vrijdag 3 december 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Poetry Rotterdam: ‘Hallo Schoonheid…’

11 juni 2012 (Ronald Glasbergen)

Poetry International Festival Rotterdam, vindt dit jaar plaats van 12 tot en met 17 juni in de Rotterdamse Schouwburg. Het Rotterdamse dichters festival is in zijn soort één van de belangrijkste in de wereld.

Grote of veelbelovende binnen- en buitenlandse dichters worden uitgenodigd: vanwege hun gedichten én vanwege hun voordrachtskunst.

Want Poetry wil niet alleen zijn dichters een podium geven, maar juist ook de klank van gedichten vangen en daarmee zijn publiek boeien. ,,Elk woord verandert als het wordt gesproken,’’ sprak de Amerikaanse dichter Stanley Moss op een eerder festival.

Vuilniswagen

Je kan eraan toevoegen: elk woord verandert als het wordt gezongen of gefluisterd. Of als het op een Rotterdamse vuilniswagen komt te staan. Zoals de regel `Hallo schoonheid’. Die stond op een vuilniswagen die vervangen moest worden. De chauffeur weigerde echter zijn nieuwe wagen als diezelfde dichtregel er niet op zou komen te staan. Het was zijn regel geworden, zijn contact met de buurt waar hij werkte. Hij had, zo kan je zeggen zelf de woorden van de strofe voltooid door zich de regel toe te eigenen. Was die strofe dan niet al ‘af’?

Het thema van deze 43e Poetry is ´Het Onvoltooide´. Poetry directeur Bas Kwakman: ,,Het is typisch iets voor de poëzie dat het nooit voltooid is: het kan altijd verder. Er kan altijd weer een zin af of bij. Dat hebben we aangegrepen,’’ Zo´n thema is een gelegenheid om mooie programma´s omheen te vlechten.

Dezelfde directeur zal op 13 juni een avond lang met dichter en vertaalster Jana Berenová als middelpunt een soort Zomeravondenachtig programma presenteren. Beranová was stadsdichter van Rotterdam en vertaalde werk van o.a. Milan Kundera en Miroslav Holub.

 

Leijnse

Van de in 2006 overleden Rotterdamse schrijver, dichter en kunstenaar Leyn Leijnse zal werk te zien zijn bij het CBK 'Rechtsachter' op Binnenweg. Die tentoonstelling maakt met een negental anderen bij onder meer de galeries Iris Cornelis, Frank Taal en Printroom deel uit van de Language & Art Gallery Tour welke gedurende de hele maand juni in Rotterdam loopt.

En de dichtregels afkomstig uit Poetry op Roteb auto’s, is een project dat nu al twintig jaar rondrijdt. Ieder is eraan gehecht. Het geeft aan dat een gedicht niet ophoudt bij papier of beeldscherm. Hoewel dat laatste met Poetry International Web en de Festival Website steeds belangrijker wordt: gedicht en beeldscherm verdragen elkaar goed. Maar bovenal is het Poetry International Festival Rotterdam een ontmoetingsplaats met vanouds een keur aan buiten- en binnenlandse dichters plus de broodnodige vertalers.

 

Zingende namen

De namen van veel van de twintig optredende dichters zingen al uit zichzelf: NajwanDarwish, Márcio-André, Tomaž Šalamun om enkelen te noemen.

Het valt op dat Darwish op derwish lijkt en lees het gedicht ‘Identiteitskaart’ van hem en zie dat het geen toeval hoeft te zijn. Bij Márcio-André met zijn naar rechts stekende accenten zal alles, zo denk je wel voorwaarts gaan, maar diens gedichten zijn weerbarstiger dan het lijkt. Bij Tomaž Šalamun met zijn Kroatische namen lijkt alles weer te kloppen, zijn ‘Ben je hier’ doet, als zijn naam, aan een Bijbelse psalm denken. Zo kan ieder zich gedichten toe-eigenen. Het maakt deze Poetry tot een geheimtip, een belofte van een prachtige 43e editie, voor iedereen.

 

43rd Poetry International Festival Rotterdam 12 t/m 17 juni 2012 in de Rotterdamse Schouwburg.

 

Language & Art Gallery Tour 2012

 

 

 

Meer informatie:

 

Poetry International Web

http://poetryinternationalweb.net/pi/site/home/index

 

Gedicht vanNajwanDarwish 'IDENTITEITSKAART'

http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/festival/poem/22096/auto/IDENTITEITSKAART

 

GedichtTomaž Šalamun ‘Ben je hier’

http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/festival/poem/22070/nl

 

 

 

 

 

 

Deel dit bericht met je vrienden!