vrijdag 3 juli 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

Pas op met financiële adviseurs!

8 september 2017 (door de Redactie)

(Door Hans Roodenburg)

De financiële adviseur heeft het weer gedaan terwijl hij/zij ook alleen maar zijn (goed belegde) belegde boterham wil verdienen. Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) vinden consumenten de financiële adviseurs vaak te duur. Een derde heeft zelfs nog nooit een financieel adviseur geraadpleegd.

Dat is ook begrijpelijk want er zijn altijd wel kennissen of familieleden die van de hoed en de rand weten. Daarbij moet opgepast worden dat er onder hen geen fraudeurs zitten. Want dat is bij onbekenden vaak het geval. Ook onder zogenoemde ‘financiële adviseurs’ komt het voor. Oppassen geblazen dus! Want er zijn ‘adviseurs’ die altijd ten eigen bate (bijvoorbeeld in beleggingen) proberen geld van anderen aan te trekken.


Bij de Autoriteit Financiële Markten (https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten) is in eerste instantie na te gaan bij officiële diensten of zij betrouwbaar zijn. In onze rubriek Rechten & Plichten kunnen mensen ook gratis advies vragen. Binnen enkele dagen krijgt men antwoord. Wat mensen ermee doen, is de verantwoordelijkheid van de vragenstellers.

Volgens het Nibud heeft het provisieverbod in 2013 de stap naar een financiële adviseur niet eenvoudiger gemaakt. Tot dan werden financiële adviseurs bij vooral huishypotheken betaald door de banken. Nu moet men daarvoor zelf opdraaien. Maar het blijft een zaak van vestzak broekzak. Want denk erom dat banken ook niet achterlijk zijn, en in hun rentetarieven of afsluitprovisie deze kosten doorbereken. Er waren zelfs ‘adviseurs’ die altijd een bepaalde bank bovenaan zetten.

Daarom is de onafhankelijke en betrouwbare adviseur een vooruitgang gebleken. Maar dat is tegelijkertijd een van de moeilijkste zaken. Want wie is betrouwbaar en onafhankelijk en dat nog voor een redelijke prijs? Vandaar ook dat we verwijzen naar de AFM, en voor een eerste advies naar onze rubriek Rechten & Plichten als mensen het zelf willen uitzoeken. We verwijzen ook nooit naar bepaalde adviseurs. Daarvoor is de Autoriteit Financiële Markten.

Vandaar ook dat de minder onderlegde mensen (vaak de lagere inkomensgroepen) zelden een financiële adviseur in de arm nemen.

Voor bijna de helft van de Nederlanders (46 procent) vormen volgens het Nibud de kosten van het advies een drempel om naar een financieel adviseur te gaan. Het Nibud is van mening dat bij grote financiële beslissingen zoals de koop van een huis, een adviseur consumenten van zinvol advies kan voorzien. Het bedrag dat een starter kwijt is aan financieel advies als hij/zij een hypotheek wil afsluiten, ligt tussen de 1500 en 3000 euro. De respondenten van het Nibud schatten deze kosten veel lager.

Een van de mogelijkheden om de kosten van financieel advies te verlagen, is volgens het instituut door gebruik te maken van DigiD (overheidssite). De klant kan dan via DigiD de benodigde gegevens aanleveren bij de adviseur. Dit scheelt tijd en daarmee geld.

Ruim de helft van de ondervraagden vindt dit een aantrekkelijke optie. Tegenstanders vinden deze manier van gegevens delen onveilig. Juist bij het gebruik van DigiD is het daarom van belang dat eerst het vertrouwen van de consument wordt hersteld. Met een gebruikersnaam en eigen wachtwoord is dat per burger behoorlijk veilig als je je aan de spelregels houdt. Je kunt aan je financieel adviseur ook doorgeven welke gegevens hij/zij nodig heeft.

Het onderzoek van het Nibud naar de opvattingen over financieel advies is mogelijk gemaakt door Aegon. De online vragenlijst is ingevuld door 1512 mensen. Niet echt veel dus. Deze respondenten zijn afkomstig van het Opiniepanel van Survey Sampling International (SSI) en zijn volgens het Nibud representatief voor de Nederlandse bevolking van 18 tot 67 jaar.

Transparantie van financiële adviseurs is volgens het Nibud erg belangrijk. Wat doet men voor de kosten en wat levert het op? Als lezers van dit verhaal er niet uitkomen, kunnen ze nog altijd een eerste (gratis!) vraag stellen aan onze rubriek Rechten & Plichten.


Bron foto: Financieel advies: Consumentenbond.

Deel dit bericht met je vrienden!

De toekomst is vandaag, de geschiedenis wordt morgen geschreven

Vandaag&Morgen is een uitgave van Stichting Third Road. Steun onze verslaggeving op NL55 INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road