vrijdag 18 september 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

Op weg naar het nieuwe politiek midden

23 januari 2017 (door Kees Versteeg)

Gastauteur Kees Versteeg (1959), geboren en thans wonend in Rotterdam, is sinds kort nog maar vier dagen in de week werkzaam voor de Belastingdienst / Douane. Zijn vrije dag wil hij gebruiken om de internetuitgeverij Entrepot X op te zetten, die culturele formats gaat aanbieden. Vanuit zijn politieke interesse schrijft hij vanaf nu op deze site regelmatig een opinie over het ‘Nieuwe Midden’. 

Een paar decennia geleden was het Nederlandse politieke spectrum nog heel overzichtelijk. Rechts had je de VVD, links de PvdA en in het midden het CDA. Bij de vorming van het paarse kabinet in 1992 bleek de ontkerkelijking zo ver te zijn voortgeschreden dat D66 – het CDA zonder God - de rol van het CDA kon overnemen.

Hoe anders ziet het eruit in de aanloop naar de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart. Op rechts heb je de PVV, de VVD en een keur aan splinterpartijen, op links PvdA, SP en GroenLinks. Het politieke midden van D66 en CDA wankelt.

Wilders staat hoog in de peilingen omdat de traditionele partijen gezamenlijk hebben gefaald om de onvrede bij de kiezer over globaliseringsverschijnselen weg te nemen. Veel burgers zijn boos om het ‘non-bestuur’. Op belangrijke punten wordt dit land – en de rest van de EU – niet bestuurd. Men doet alsof.

Foto: De oprichters van D66 met prominent nog de toen levende Hans van Mierlo in het midden.

De positie van D66 is hierbij interessant. Ooit opgericht om het bestel te laten ontploffen door een keur van nieuwe ideeën, is de partij in de praktijk verworden tot louter het carrièrevoertuig van een hogere sociale klasse; de partij is daarnaast erg Amsterdams en zonder werkelijke ideeën.

D66 volgt een strategisch vreemde koers. Wat opvalt, is dat het maar niet kan stoppen met het pesten van het christendom terwijl de islam nog geen speldenprik te duchten heeft. Dat is vreemd daar het christendom samen met de Grieks-Romeinse cultuur aan de wortel van de Europese beschaving staat.

Het is een eeuwenoude boom die in de kruin vertakkingen heeft die leiden naar liberalisme en socialisme maar ook naar humanisme, wetenschap en atheïsme. Waarom dan toch die boom doorzagen?

Christendom en heidendom horen elkaar niet te verketteren. CDA en D66 dienen niet tegenover elkaar te staan, maar in elkaars verlengde te opereren. Een goede verhouding tussen CDA en D66 is die, waarbij D66 functioneert als locomotief en het CDA als wagon, waarbij D66 energiek de voortstuwing verzorgt van de trein en het CDA de uitwassen van de vooruitgang corrigeert.

Moet er dan iets gecorrigeerd worden? Jazeker, de globalisering gaat te snel en is te massaal. Hij is ook eenzijdig; veel mensen profiteren er niet van. Het is tijd om de globalisering fundamenteel te ‘resetten’. Ik doel op een overgangsperiode van 20 jaar.

Niet alleen moet er een sterke intellectuele regie komen op de globalisering, we hebben daarnaast de EU nodig omdat die de macht heeft om modernisering van internationale overeenkomsten af te dwingen.

Als een nieuw Nederlands initiatief inzake Europa niet lukt vanuit de bestaande partijen, dan kan dat via een op gang te brengen internationale beweging. Er moet enorm veel gebeuren. Belangrijk punten zijn: het grotendeels vervangen van de gemankeerde asielprocedure door een immigratieverordening.

Een nieuwe start voor de Verenigde Naties in Istanbul: deze stad vormt het ideale anker voor een Nieuw Wereldorde. Het kalmeren van de islam in Europa door een Europese islam te ontwikkelen. De Rotterdamwet promoveren tot Europese ‘antibanlieuverordening’.

Het helikoptergeld van de Europese Centrale Bank uitkeren aan alle Europese gemeenten: zo bereikt dit geld snel de reële economie daar gemeenten en lokale ondernemers vaak projecten hebben liggen die direct kunnen worden uitgevoerd.

Foto hierboven: Een staatsieportret van burgemeester Aboutaleb. (Foto Gemeente Rotterdam)

Laat Aboutaleb In navolging van Jozias van Aartsen, voorzitter van het burgemeestersparlement in Den Haag, een congres in Rotterdam organiseren om een internationale beweging op gang te krijgen. Zie het maar als gentrificatie van het Rotterdamse denken; dat past prima bij de ontwikkeling van Rotterdam tot cultuurstad en bij de samenstelling van het huidige College.

De EU heeft sterke denkers nodig die op een nieuwe manier verbinden. En frisse bestuurders die opereren binnen de context van die visie en niet zomaar wat voortmodderen onder de vlag van verouderde ideologieën.

Het resultaat moet zijn: een Verlicht Fort Europa, met muren waar muren nodig zijn, en bruggen waar bruggen nodig zijn. De belangrijkste brug is die naar Istanbul.

Uiteraard dient de samenwerking met Fort Amerika behouden te blijven. De globalisering gaat de komende twintig jaar heus wel door, maar dan in een vorm waarbij mensen een beetje meer thuisblijven. Dat heeft niets met racisme of fascisme te maken. De angst voor ordeverlies schrijft het voor.

Foto van de Syrische baby: Of in een ‘Verlicht Fort Europa’ plaats is voor Syrische peuters die met een ouder vluchten is de vraag. Op deze foto van Socialisme.nu vond een Turkse agent op het strand van de luxe badplaats Bodrum in september 2015 het overleden jongetje Alan Kurdi. De socialisten buiten deze foto uit en grijpen die aan om de grenzen vrijwel open te stellen voor álle vluchtelingen.

 

 

Deel dit bericht met je vrienden!