vrijdag 3 december 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Ook haven profiteert mee van nucleaire top NSS

26 maart 2014 (Hans Roodenburg)

In de schaduw van de afgelopen internationale nucleaire top (Nuclear Security Summit NSS) in Den Haag heeft Nederland – als koopman én dominee – weer heel wat zaken kunnen doen. Met Schiphol (‘Airport Amsterdam’) en de Rotterdamse haven heeft ons land internationale economische trekkers bij het leven.
Beide zijn echter op de achtergrond gebleven als het gaat om potentiële orders waaraan alle media aandacht hebben besteed.

Op Schiphol landden alle regeringsleiders, vaak in speciale toestellen en werden bijna allemaal linea recta op aparte wegstroken naar Den Haag vervoerd. Een grote vorm van toeristische Holland Promotie was natuurlijk het bezoek van de Amerikaanse president Obama aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Dat brengt ongetwijfeld weer veel Amerikaanse bezoekers naar Amsterdam (via Schiphol).

Tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping werden voor 1,5 miljard euro aan verschillende handelscontracten (intenties) ondertekend.

Contracten
Een andere topic was het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping die voor 1,5 miljard euro aan handelscontracten (intenties) ondertekende. Eigenlijk zeggen die bedragen heel weinig en worden ze genoemd om de pers een bepaald houvast te geven.
Niet vermeld is dat al deze voorlopige orders vroeg of laat vervoer met zich meebrengen waarbij de Rotterdamse haven als de grootste van Europa meteen aan bod komt. Die bedragen zijn natuurlijk niet in kaart te brengen omdat ze opgaan in het grote geheel.
Dus al zouden door alleen al deze contracten slechts 100.000 containers jaar méér (slechts 1 procent van de totale jaaroverslag van Rotterdam) verscheept worden dan levert dat de haven en aanverwante bedrijven al tientallen miljoenen euro’s aan extra omzet op. De internationale top heeft dus de Rotterdamse haven eveneens voordeel gebracht.

Rusland
Een andere kwestie is de eventuele West-Europese economische boycot van Rusland als grote exporteur van oliën en aardgas vanwege de inlijving van De Krim (behoorde tot Oekraïne). De kans daarop is overigens zeer gering want zelfs ten tijde van de Koude Oorlog was er nog veel handel tussen West-Europa en de voormalige Sovjet Unie.
De mogelijkheid dat de Rotterdamse haven daarom economisch wordt getroffen is vrijwel nihil hoewel sommige Rotterdamse media anders speculeren. Bepaalde investeerders zullen financieel nadeel ondervinden bij een Russische boycot, maar andere bedrijven in de haven gaan daarvan weer volop profiteren.

Bij een Russische gasboycot zal de Rotterdamse Gate Terminal voor doorzet van vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) volop benut worden. Foto: Worldport Rotterdam

Voor de haven als geheel – en zelfs de goederenoverslag - maakt het eigenlijk heel weinig uit. Zeker op lange termijn gezien. Immers het voordeel voor de haven van internationale boycots is dat onontkoombare ladingstromen sterk verlegd gaan worden. Want Europa moet hoe dan ook van energie worden voorzien.

Aardgas
Bij een boycot zal de Gate Terminal voor doorzet van vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) volop benut worden. De terminal heeft een initiële doorzetcapaciteit van 12 miljard kubieke meter gas per jaar en bestaat uit drie opslagtanks en twee aanlegsteigers. Door marktomstandigheden wordt die hoge capaciteit van de terminal maar voor een klein deel benut.
De jaarlijkse doorvoercapaciteit kan in de toekomst uitgebreid worden naar 16 miljard kubieke meter. En reken maar dat deze investeringen meteen in gang worden gezet mocht een Russische boycot van gas en oliën dreigen. Dus waar de (Russische) investeerders in Rotterdam waarschijnlijk in die situatie vrijwel zonder werk komen te zitten, zullen de partners in de Gate Terminal (Nederlandse Gasunie en Vopak) er onmiddellijk profijt van krijgen.
De LNG-terminal stelt zelf in het algemeen dat zij ‘past binnen het Nederlandse en Europese energiebeleid, dat strategische diversificatie van de aanvoer van LNG, duurzaamheid, veiligheid en milieuvriendelijkheid als belangrijke uitgangspunten hanteert’. Een boycot van Russisch gas, ruwe olie en olieproducten in Europa is echter nog heel ver weg.

Onjuist
De conclusie op de site van een van onze concurrenten Vers Beton dat de Rotterdamse toekomst 'steeds meer' afhankelijk is van de toevoer uit Rusland is dus onjuist. Het geeft wel wat meer last maar de gevolgen vallen reuze mee.

Een Canadese delegatie bezocht in de schaduw van de nucleaire top de innovatieve Rotterdamse onderneming Kotug. Foto: Kotug

Zelfs de ergste crisis die Rotterdam na de oorlog heeft meegemaakt, de olieboycot van Arabische landen van Nederland in 1973, heeft achteraf gezien heel weinig nadeel betekend voor de goederenoverslag van de Rotterdamse haven.
De jonge verslaggevers van Vers Beton zouden zich wat meer moeten verdiepen in de achtergronden van de haven. Vroeger had je voor gespecialiseerde havenjournalisten nog Havenpersclub Kyoto, maar die is sinds 2010 opgeheven vanwege het teruglopend aantal onafhankelijke media in Rotterdam die de haven nog belangrijk genoeg vinden.

Bezoek
Inmiddels heeft de nucleaire top in Den Haag concrete bezoeken tot gevolg gehad aan het enorme havencomplex. Zo heeft de Canadese minister James Moore van Industrie (met in zijn kielzog 15 tot 20 Canadese zakenmensen) de hybride rotortug RT Adriaan van Kotug bezocht.
De puur Rotterdamse onderneming KOTUG is een van de toonaangevende havensleepbedrijven in de wereld. Bij de ontwikkeling van de hybride sleepboot waren ook Canadese ondernemingen betrokken. De innovatieve RT Adriaan levert een brandstofbesparing op van omstreeks 25 procent, een vermindering van de uitstoot van 45 procent en heeft een aanzienlijke geluidsreductie. Dat alles is een forse verbetering van de algemene efficiency van de sleepboot. In de loop van dit jaar worden nog twee van dergelijke sleepboten aan de vloot van Kotug toegevoegd.
 

 

Deel dit bericht met je vrienden!