dinsdag 18 januari 2022

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Onyx centrale op de Maasvlakte Bld. V&M via g-maps

'Moderne' kolencentrales bestaan niet. Onyx in Rotterdam gaat sluiten

5 december 2021 (een van de redacteuren)

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius heeft deze week namens het kabinet besloten steun te verlenen zodat de kolencentrale van Onyx Power in Rotterdam kan sluiten. Ze neemt dit besluit omdat bij de productie van elektriciteit met kolen veel CO2 vrijkomt en die uitstoot op korte termijn omlaag moet om klimaatdoelen te halen.

De sluting hoort bij de stap-voor-stap uitfasering van kolencentrales in ons land om de landelijke CO2 uitstoot en daarmee klimaatopwarming te verminderen in het kader van internationale afspraken. Nederland stoot jaarlijks (2019) ongeveer 154 megaton CO2 in de atmosfeer. Ongeveer 3 megaton daarvan dus ongeveer 2% kwam van de Onyx centrale.

Sluitingssubsidie 

De eigenaar van de kolencentrale ontvangt maximaal €212,5 miljoen subsidie om de centrale vrijwillig en volledig te sluiten. Zodra aan alle voorwaarden zijn voldaan moet de centrale binnen twee maanden stoppen met kolen en binnen drie jaar zijn ontmanteld. 

Aan de subsidie zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet Onyx Power een adequaat sociaal plan vaststellen, steun geven aan werknemers die mogelijk hun baan verliezen en moet de Europese Commissie uitsluitsel geven dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

Zodra aan deze voorwaarden is voldaan, krijgt de centrale twee maanden de tijd om definitief te stoppen met de elektriciteitsproductie met kolen. Vervolgens duurt de ontmanteling van de centrale maximaal drie jaar. Het kabinet heeft tevens met Onyx afgesproken dat het bedrijf afziet van de eerder verleende SDE+-subsidie voor het bij- en meestoken van biomassa.

Om objectief vast te stellen of met de toegekende subsidie geen sprake is van overcompensatie, heeft het kabinet twee onderzoeken laten uitvoeren. KPMG heeft het resterende verdienvermogen van de Onyx centrale onderzocht en concludeert dat de maximale subsidie niet te ruim is. Daarnaast heeft onderzoeksbureau Mace de technische staat van de centrale onderzocht en geconcludeerd dat de centrale technisch gezien langdurig in bedrijf had kunnen blijven. Op basis van deze adviezen heeft het kabinet besloten om de subsidie toe te kennen. De uitbetaling van de subsidie vindt stapsgewijs plaats. 

Nog maar kort in gebruik

De in 2015 opgeleverde Onyx-kolencentrale was de zesde stroomproducent van Nederland en is  en nog geen vijf jaar geleden gebouwd door GDF Suez, het huidige Engie en werd in 2019 verkocht aan het Amerikaanse Riverside voor naar schatting 200 miljoen euro. 

Met de sluiting van de kolencentrale van Onyx wordt de jaarlijkse CO2-uitstoot van de centrale van circa 3 megaton teruggebracht naar 0. De leveringszekerheid van elektriciteit blijft met de sluiting van de Onyx kolencentrale geborgd, doordat de resterende kolencentrales in de positie blijven om eventuele leveringszekerheidsrisico’s op te vangen

Zie ook:

Lees meer over:

co2-uitstoot
Deel dit bericht met je vrienden!