zondag 5 juli 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

Nu erger dan alleen maar fluiten naar jonge vrouwen

24 februari 2017 (door Hans Roodenburg)

Toen wij nog jong waren, floten we als individueel ook weleens naar jonge vrouwen en vooral meisjes. Laat staan eenvoudig geschoolde bouwvakkers op de steigers. Zelden kwam het voor dat het de grotere bedoeling had om iemand met een enorme omweg in de koffer krijgen. Dat gaf je al gauw op.

Meestal was dit onschuldig en branieachtig. Tegenwoordig, vooral met de komst van etniciteit uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten, gebeurt dat zelfs in groepsverband en erger. Vandaar ook terecht dat de Rotterdamse wethouder Eerdmans van Veiligheid daaraan paal en perk wil stellen.

Bijna de helft van de bevolking in Rotterdam van ruim 600.000 is van niet-Nederlandse afkomst in Rotterdam. Van hen is ruim een derde niet-westers. En vooral daar zit het probleem. Mensen uit andere landen, vooral de jonge mannen uit Marokko, hebben vaak een andere mentaliteit als het gaat om jonge vrouwen.

Overigens kan bij het onderzoek van de Erasmus Universiteit in opdracht van de gemeente Rotterdam vraagtekens worden gezet bij de representativiteit daarvan. Onderzoekster Tamar Fischer is in ieder geval blij met de brede media-aandacht die haar onderzoek heeft gekregen.

Wethouder Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) noemt de straatintimidatie onacceptabel. Het recht voor jonge vrouwen om over straat te gaan heeft vooral een boost gekregen toen in de Oudejaarsnacht van 2015 op 2016 in het Duitse Keulen zijn lastig gevallen vooral door Noord-Afrikaanse en Arabische groepen die destijds werden bestempeld als asielzoekers en (economische) vluchtelingen.

Van de onderzochte vrouwen in Rotterdam in de leeftijd van 18 tot 45 jaar vindt bijna iedereen dat de jonge mannen moeten worden aangepakt. Zeker als het verder gaat dan een onschuldig gefluit of staren.

Eerdmans heeft door de gemeente zelf een onderzoek laten doen door bijna 1000 straatinterviews te houden In Rotterdam. Daaruit bleek dat de Marokkaanse achtergrond van de ‘plegers’ groot was (32 procent). Daarna volgen op enige stafstand de Antillianen en Arubanen van mannelijke jonge leeftijd. De jonge mannen sissen, roepen na, drijven jonge vrouwen in het nauw of achtervolgen hen. In het tv-programma Opsporing Verzocht op dinsdag zijn van het laatste vaak criminele voorbeelden gegeven. (Hiernaast: Wethouder Joost Eerdmans van Veiligheid in Rotterdam)

Van de jonge vrouwen zegt 84 procent een ernstiger vorm van seksuele straatintimidatie te hebben meegemaakt. En dat gaat verder dan onschuldige complimenten of staren. We kunnen ons voorstellen dat er grove seksuele opmerkingen of toespelingen worden gemaakt door de jonge mannen.

Dat durfden wij vroeger niet of kwam alleen voor bij asociale jongeren. Inmiddels heeft het onderzoek landelijke gevolgen gekregen.

Wethouder Joost Eerdmans zegt: ,,Dit zijn heftige cijfers. Dat zoveel vrouwen lastiggevallen worden en dat bijna 90 procent haar gedrag aanpast om straatintimidatie te voorkomen door bijvoorbeeld andere routes te lopen. Dat vind ik onacceptabel. Iedereen moet zich vrij en veilig kunnen bewegen in de stad.’’

Het onderzoek van de Erasmus Universiteit naar straatintimidatie is de grootste en meest diepgravende studie naar dit fenomeen sinds de jaren ’80. Wat het precies is en hoe vrouwen dit ervaren is nog niet eerder op deze schaal onderzocht.

Behalve dat een grote groep vrouwen last ondervindt, blijkt uit het onderzoek dat 90 procent van de ondervraagde Rotterdamse vrouwen wil dat het probleem aangepakt moet worden. Tegelijk blijkt dat maar liefst 87 procent geen aangifte of melding doet bij politie of handhavers.

Joost Eerdmans: ,,Er is veel werk aan de winkel. We zullen met een reeks maatregelen moeten komen, zowel in de repressieve als de preventieve sfeer. In Rotterdam komen we op voor slachtoffers.’’ Hij wijst op het college-akkoord ‘Kendoe’. Dit onderzoek helpt volgens hem daar enorm bij.

Om ook meer inzicht te krijgen in de achtergrond van de plegers (leeftijd, afkomst, opereren ze als groep of individueel, waar en wanneer) heeft het onderzoeksbureau van de gemeente OBI (Onderzoek en Business Intelligence) nader veldwerk verricht in de gebieden Charlois, Delfshaven, Noord en het Centrum. Daarvoor zijn nog eens 932 vrouwen geïnterviewd. (Foto: Vroeger floten bouwvakkers nog naar sexy meiden. Uit privacy overwegingen hebben we geen foto geplaatst van jonge Marokkanen thans in Rotterdam die soms erg ver gaan met intimidatie van jonge vrouwen.)

Deze vrouwen geven aan dat de plegers vooral mannen zijn, tussen de 18-25 jaar oud en meestal opererend in een groep (57 procent). Gevraagd naar een indicatie van de afkomst van de plegers, geven de vrouwen mee dat naar hun inzicht een fors deel van Marokkaanse (32 procent) en van Antilliaanse (18 procent) afkomst is.

Met al deze resultaten kan volgens Eerdmans de gemeente beter inzoomen op de oorzaken van het probleem. ,,Denk hierbij aan de opvoeding, bewustwording, de rol van cultuur, ouders en van de school.’’

Het onderzoek heeft veel landelijke media-aandacht gekregen. Een columniste van het AD van Marokkaanse afkomst schreef dat het in Marokko zelfs nog erger is. Een jonge Marokkaan zou proberen elke westerse vrouw met westerse kledij in de koffer te krijgen.

 

Deel dit bericht met je vrienden!

De toekomst is vandaag, de geschiedenis wordt morgen geschreven

Vandaag&Morgen is een uitgave van Stichting Third Road. Steun onze verslaggeving op NL55 INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road