dinsdag 24 mei 2022

webZine over Stad, Cultuur
en Wereld

Covid test kit Bld. US gov. cco

Nieuw advies OMT: 2G effectiever dan 1G

23 november 2021 (een van de redacteuren)

Dit schrijft het OMT in haar meest recente advies dat maadag is aangeboden aan de Tweede Kamer:

'Vergeleken met het huidige 3G-systeem, dringt een 2G-systeem het aantal besmettingen op die locaties met ongeveer 50% terug en het aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van besmettingen op de locatie met ongeveer 82%. Een 3G+1G-systeem zal infecties met ongeveer 35% reduceren ten opzichte van 3G, en ziekenhuisopnames ook met 35%. Afschaffen van het 3G-systeem leidt tot een toename van ongeveer 59% in infecties en ziekenhuisopnames. Een 2G+1G-systeem waarbij ook een test vereist is voor gevaccineerden en recent herstelden, leidt tot een reductie van ongeveer 79% in infecties en ongeveer 93% in ziekenhuisopnames, vergeleken met het huidige 3G-systeem. De precieze percentages zijn afhankelijk van de gebruikte waarden voor vaccineffectiviteit en testsensitiviteit. Bij de huidige waarden is 2G dus beter dan 3G+1G'

Verder adviseert het OMT scholen zoveel mogelijk open te houden:

'Het is belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen onderwijs op school krijgen. Dat is het allerbeste voor hun ontwikkeling, zowel cognitief als sociaal. Tegelijkertijd leven er zorgen onder leraren, leerlingen en ouders over het risico om besmet te raken, zeker gezien de oplopende besmettingscijfers. Het kabinet wil benadrukken, net als het OMT, hoe belangrijk het is dat de basismaatregelen echt worden nageleefd, ook in het onderwijs.'

De voorstellen worden besproken in de Kamer en in de demissionaire coalitie die ook de beoogde nieuwe coalitie is. Christen Unie is tegen G2 maar zal het als het eropaankomt zoals het er nu uit ziet niet blokkeren.  

Bij  3G mogen mensen die negatief getest, genezen of gevaccineerd zijn naar binnen in een ruimte waar de regel geldt. Bij 2G mogen alleen mensen die gevaccineerd of genezen naar binnen.

Aanbieding OMT advies en kabinetsreactie

Zie ook:

Lees meer over:

COVID-19 regering OMT
Deel dit bericht met je vrienden!