woensdag 27 oktober 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Niet-westerse bevolking is méér aan het werk

14 augustus 2017 (Hans Roodenburg)
De gemeente Rotterdam telt het grootste aantal inwoners van niet-westerse achtergrond. Ongeveer circa 37 procent. Dat was wél per april 2016. Dus het kan thans alleen maar zijn gegroeid. De bevolking, officieel geregistreerd in de gemeente, per 1 mei 2017 bedroeg bijna 640.000 inwoners.

Het kan haast niet anders dan dat de werkloosheid onder hen – net zoals onder de autochtone bevolking – vorig jaar is gedaald. Nog steeds hebben niet-westerse bewoners van Rotterdam een hoger werkloos-heidspercentage - bijna 10 procent meer - dan de autochtonen.


Het gaat er natuurlijk wel om dat dit alles te maken heeft met de opleidingen. Hoe hoger opgeleid hoe meer kans op een baan. Daarbij moet wel worden bedacht dat de vrouwen van niet-westerse bewoners van Rotterdam vaker nog ouderwets het huishouden doen, zeker als zij gehuwd zijn. Dus zij komen in de werkloosheidstatistieken niet voor omdat zij domweg ook niet beschikvaar zijn voor de arbeidsmarkt. Net zoals alle gepensioneerden, kleine kinderen en de jeugd die nog een opleiding volgt.

Voor Rotterdam zijn er niet of nauwelijks actuele beschikbare cijfers over de mate van werkloosheid naar herkomst. Daarom kunnen we alleen de landelijke cijfers van het CBS interpreteren.

Die laten zien dat de werkloosheid onder mensen met een niet-westerse achtergrond vorig jaar verder is zijn gedaald. Opvallend is dat onder de tweede generatie die (landelijk) hoger is dat onder de eerste. Daar staat wél tegenover dat een groter deel van de tweede generatie een hogere startkwalificatie heeft. Dat kan gaan om diploma’s van vwo, havo of mbo op het minimale niveau van 2. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de haven van Rotterdam een enorme bron voor banen is maar dat daar ook steeds meer hoger opgeleiden worden gevraagd. Of ze nu van autochtone of van allochtonen afkomst zijn.

In 2016 was de (landelijke) werkloosheid volgens het CBS onder personen met een niet-westerse migra-tieachtergrond 13,2 procent. Hoger dan personen met een Nederlandse achtergrond.

Wat wel zeker geldt voor de gemeente Rotterdam is dat de tweede generatie niet westerse immigranten jonger en massaler is dan de eerste generatie die vaak uit landen als Marokko en Turkije kwam en nau-welijks lagere school had. Vandaar dat de AOW’ers onder hen vaker een aanvulling (AIO) krijgen op hun ontoereikend pensioen (minimaal is de AOW).

Per 1 januari dit jaar was een op de drie Rotterdammers, die een hoofd van een huishouden vormt (óók alleenstaanden, namelijk 46,1 procent), van niet westerse afkomst. Van Rotterdamse oorsprong (autoch-toon) is nog net de meerderheid (53,3 procent) hoofd van een huishouden of alleenstaand.

Hoe jong de bevolking van Rotterdam is, blijkt wel uit een andere statistiek. Van 25 tot en met 29 jaar was per 1 januari dit jaar 9 procent van de bevolking. De gemeente Rotterdam heeft over het algemeen een jonge bevolking. Circa 55 procent is jonger dan 40 jaar!

Het aantal geboortes zweeft al sinds 2010 jaarlijks omstreeks de 8000. Daar staat het aantal sterfgevallen in de gemeente Rotterdam tegenover van omstreeks 5500. In het saldo van geboorten en stervensgeval-len neemt de bevolking van Rotterdam nog steeds toe.

Voor degenen die het na deze cijferbrij duizelt toch maar enkele conclusies die we voor eigen rekening nemen. Het aantal allochtonen van niet-westerse afkomst neemt toe als zij hier zijn geboren en uit een buitenlands gezin stammen.

De werkloosheid onder hen neemt af. Mede omdat zij hoger opgeleid zijn dan hun oorspronkelijke vader en moeder. Dat geldt evenzeer voor de autochtone Rotterdamse bevolking hoewel hun geschooldheid over het algemeen qua percentages hoger is. De grootste wijk qua Rotterdamse bevolking is veruit Prins Alexander gevolgd door Delfshaven. Beide wijken hebben een groot aantal niet-westerse inwoners.

Toch nog even over de regio Rotterdam. Buiten de gemeente Rotterdam wonen bijna evenveel inwoners in de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel. Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. Op 1 januari 2015 is Rotterdam opgegaan in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.


Deel dit bericht met je vrienden!